Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rodzina zastępcza

  rodzina zastępcza; rodzina spełnia­jąca rolę naturalnego środowiska ro­dzinnego w stosunku do dzieci przy­jętych okresowo na wychowanie. Wo­bec .dzieci niepełnosprawnych, np. upośledzonych umysłowo, autystycz­nych i innych, stosuje się w niektó­rych krajach system opieki sprawowa­nej przez rodziny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzenie oskrzeli

  rozstrzenie oskrzeli; patologiczne rozszerzenie oskrzeli w wyniku uszko­dzenia ich ścian i/lub zwiększenia sił rozciągających oskrzela na skutek roz­woju zmian bliznowatych w ich oto­czeniu. Jednocześnie występują zmiany zapalne błony śluzowej, ściany i tkanki przyoskrzelowej. Patologiczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Role społeczne w grupie

  role społeczne w grupie; pełnione są przez jej członków w związku z za­daniami grupy. Można pełnić role dotyczące formowania i utrwalania grupy i jej zwartości oraz role zwią­zane z zaspokojeniem potrzeb indywi­dualnych członków grupy. Jedne wy­magają dystansu do współtowarzyszy, inne znowu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwy wentylacyjne

  rezerwy wentylacyjne; zmniejszenie obniżenie zdolności wentylacyjnej płuc polegające na zmniejszaniu się wenty­lacji maksymalnej w porównaniu z n or­ni ą fizjologiczną. Wyróżnia się trzy postacie zmniejszenia r. w.: 1) restryk­cyjną (ograniczającą); 2) obturacyjną (zaporową); 3) mieszaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszczep kręgosłupa

  rozszczep kręgosłupa; spina bifida; częsta zmiana wrodzona kręgosłupa, przyczyną której jest brak zrostu tyl­nych listewek łuków kręgowych. Roz­szczep umiejscowiony jest przeważnie w odcinku lędźwiowo-krzyżowym oraz szyjno-piersiowym kręgosłupa. Sto­pień nasilenia zmian jest różny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WITAMINY W DIECIE DZIECI

  Do witamin nierozpuszczalnych w wodzie, a rozpuszczalnych w olejach, należąwitaminy A, D, E, F i K. Wykazują one stosunkowo dużą odporność na działaniepodwyższonej temperatury i na odczyn alkaliczny środowiska, łatwo jednak ulegająutlenieniu, zwłaszcza na świetle, dlatego też produkty bogate w te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta niemowlęcia zdrowego i chorego

  W terapii chorego dziecka przy stosowaniu diety leczniczej bierze się pod uwagęnastępujące czynniki: rodzaj schorzenia, wiek, stan dziecka, zaburzenia metabolicznetowarzyszące chorobie, fazę choroby, stosowane leczenie. Nie mniejsze znaczenieprzywiązuje się do przygotowania pożywienia dla chorego dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /4 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina B2 w diecie dziecka

  Witamina B2 występuje szczególnie obficie w drożdżach, mleku, serze, jajach,produktach zbożowych, także w podrobach zwierzęcych (wątroba, nerki, mózg), rybachi niektórych roślinach (podobnie jak witamina B1).Szczególne działanie przypisuje się jej w usuwaniu objawów niewłaściwegofunkcjonowania narządu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta w nieżytach przewodu pokarmowego

  Nieżyty ostre i przewlekłe przewodu pokarmowego, połączone z biegunką,najczęściej o podłożu infekcyjnym, występują nierzadko u niemowląt i małych dzieci, aich ostry przebieg zawsze może stanowić zagrożenie dla życia dziecka. Przebieg ostrychnieżytów układu pokarmowego u dzieci do 1 r.ż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /5 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witamina B6 w diecie dziecka

  Witamina B6 występuje w drożdżach, w podrobach (wątróbka), rybach, żółtku,produktach zbożowych, marchwi, a najwięcej jest jej w świeżych nasionachsłonecznika, nasionach strączkowych, kukurydzy. Dzienne zapotrzebowanie zarównoczłowieka dorosłego, jak i dziecka pokrywane jest normalną dietą oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /desuk Dodano /10.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry