Medycyna /13 621 prac/

  • Ocena brak

    BILOKACJA

    Wydzielenie z ciała konkretnej osoby sobowtóra (fantoma, dwójnika,fluidala, istoty astralnej), który może posiadać wiele cech fizycznych,czasem daje się fotografować, wykonywać pewne czynności mechaniczne, atakże wykazywać znaczą niezależność psychiczną i umysłową od swego"bliźniaka".

    Szczegółowe...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /597

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOENERGOTERAPIA

    Leczenie bioenergią wyzwalaną podczas kontaktu -> BIOENERGOTERAPEUTY zpacjentem. Dawniejsze nazwy bioenergoterapii to -> MESMERYZM, ->MAGNETYZM, -> PRANOTERAPIA.

    Podstawową, nie udowodnioną jeszcze, alepotwierdzaną wciąż w praktyce, kładącą podwaliny pod teoriębioenergoterapii hipotezą jest...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /2 669

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIO - BOOM

    Tak nazywa się czasem niezwykle dynamiczny rozwój nauk biologicznych a wszczególności różnych technik i technologii wykorzystujących energiebiologiczne na potrzeby techniki w ramach nowej nauki nazywanejbiotechnologią. Chodzi tu już nie tylko o przetwórstwo spożywcze, ale o"myślące" maszyny, inżynierię...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /544

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOFEDBACK

    Ang. - biologiczne sprzężenie zwrotne. Termin wprowadził N. Wiener wodniesieniu do cybernetyki, a J. Kamly w medycynie. Ogólnie oznaczazdolność do wyczuwania organów ciała i wpływania na zmiany w ichfunkcjonowaniu (np. rytmu pracy serca).

    W wykrywaniu i wywoływaniuzjawiska biofedbacku pomocne mogą być...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /521

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIODIAGRAM

    Wykres wskazujący korzystne i niekorzystne okresy w życiu człowieka,opracowany na podstawie długości trzech podstawowych biocykli:fizycznego (F), który ma rytm 23-dobowy, psychicznego (P) o rytmie28-dniowym oraz intelektualnego (I) z rytmem 33-dniowym. Wszystkiebiorytmy biegną od dnia urodzenia.

    Pierwsza...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /623

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIBLIA

    Pismo Święte. Zbiór ksiąg uznanych za święte przez judaizm ichrześcijaństwo. Na Biblię składają się Stary i Nowy Testament. W Bibliiznajdujemy szczególnie dużo informacji o cudownych uleczeniach, głównieprzez -> JEZUSA UZDROWICIELA, ale także przez inne znane postaciehistoryczne. Wiele informacji...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /496

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIOGEOFIZYKA

    Nauka o biologicznych zdolnościach zwierząt do odbierania sygnałówzapowiadających nadejście różnych zmian w przyrodzie, kataklizmówtrzęsień ziemi, wybuchów wulkanów itp.

    Zdolności te nazywane czasemszóstym zmysłem polegają najogólniej na tym, że u zwierząt zmuszonych docodziennej walki o przetrwanie...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 129

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIODYNAMICZNA UPRAWA

    Metoda uprawy roślin wykorzystująca przede wszystkim czynniki naturalne z pominięciem sztucznych środków chemicznych.

    Metoda ta polega m.in. nanaturalnej gospodarce rolnej, stosowaniu specjalnych preparatówbiodynamicznych, wykorzystywaniu naturalnych rytmów kosmicznych,unikaniu skażenia środowiska środkami...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /729

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BIEG TO ZDROWIE

    Popularne hasło, wylansowane przed laty przez znanego dziennikarzaTomasza Hopfera, zachęcającego do biegania jako najprostszej formy ->RUCHU. Patrz też -> JOGGING.

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /173

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    BAŃKI

    Kiedyś bardzo popularna metoda leczenia, stosowana przede wszystkim przyróżnego rodzaju zaziębieniach, nieżytach dróg oddechowych, a nawet przyzapaleniu płuc i nerwobólach. Oficjalna medycyna metody tej niepotępiała, ale też z niej rzadko korzystała. Umiejętność stawianiabaniek, szczególnie na wsiach...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /2 532

    praca w formacie txt

Do góry