Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BOYM MICHAŁ

  (1612 - 1670). Polak węgierskiego pochodzenia. Jako pierwszy Europejczykprzeniósł na nasz grunt wiele tajemnic -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNY. W Chinachprzebywał dwukrotnie jako misjonarz w latach 1644 - 1670.

  Pilnie zgłębiał rozległą wiedzę medyczną ówczesnych Chin, która miała już zasobą tysiące lat...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIORYTMY

  Rytmy biologiczne. Cykliczne zmiany w procesach fizjologicznych: dobowe,tygodniowe, miesięczne, sezonowe, roczne, wieloletnie, pływowe.Znajomość biorytmów. pozwala wybierać najskuteczniejsze momenty dlazastosowania różnych zabiegów. Patrz -> RYTMY KOSMICZNE, ->CHRONOTERAPIA, -> KANAŁY...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓL

  Wrażenie, które powstaje wskutek zewnętrznych lub wewnętrznychpodrażnień zakończeń specjalnych nerwów czuciowych. Odpowiednio silneimpulsy przebiegają skomplikowaną drogą aż do kory mózgowej, gdziewrażenie bólu jest uświadamiane. Ból sam w sobie nie jest ani chorobą,ani bezpośrednim zagrożeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOTECHNOLOGIA

  Nauka o wykorzystaniu naturalnych procesów biologicznych w przemyślespożywczym, farmaceutycznym, rolnictwie, leśnictwie, ochronie środowiska, mikroelektronice, inżynierii chemicznej itp. Uważa się, żeco najmniej trzy czynniki decydują o randze i znaczeniu biotechnologii.

  Pierwszym jest stały postęp w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

  Wg Małej Enc. Medycyny: "Pojęcie prawno-lekarskie dotycząceprzekroczenia przez lekarza norm prawnych lub zawodowych: działanie lubzaniechanie wbrew ogólnie przyjętym aktualnym zasadom i wymaganiomwiedzy lekarskiej (...).

  Błąd lekarski pociąga za sobą odpowiedzialnośćlekarza: karną, cywilną, zawodową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BOMBARDOWANIE

  Jedna z technik socjoterapeutycznych realizowanych w ramach szerszejmetody rozwijania ludzkich możliwości. Osoby uczestniczące w seansiebombardowania są losowo poddawane wszechstronnej ocenie grupy co do ichplanów, możliwości, cech i ograniczeń.

  Z reguły grupa dostarcza bombardowanemu sporo materiałów do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORAGOGLANDYNA 100

  Preparat opracowany przez prof. -> BRZOSKO Witolda. Jest to wyciągoleisty z nasion -> OGÓRECZNIKA LEKARSKIEGO. Jego szczególnie cennewłaściwości wynikają z tego, że w leku tym jest obecny kwas tłuszczowy -gamma-linolenowy (GLA). Lek nie wykazuje działań ubocznych, wpływanatomiast skutecznie na zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPOLE

  Pole fizyczne istniejące wokół organizmów żywych o zróżnicowanej,niejednorodnej naturze i strukturze. Istnienie biopola zostałostwierdzone przy zastosowaniu wielu metod fizycznych, analitycznych ihipotetycznych na podstawie bezpośredniej obserwacji i pomiarów samegozjawiska lub przez analizę skutków przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOINFORMACJA

  Odbieranie informacji pomiędzy organizmami żywymi na odległość. W jejramach może dochodzić do wzajemnego telepatycznego oddziaływania międzyludźmi i zdalnego widzenia obiektów. Zdolność do bioinformacji jestrealizowana poza znanymi narządami zmysłów, a jej objaśnienia możnam.in. szukać w mechanice...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOLOGICZNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE

  Ogólna nazwa dla procesów wykorzystywanych w różnych metodach itechnikach terapii autogennej: -> AUTOSUGESTII, -> AUTOHIPNOZY, ->RELAKSACJI itp., prowadzących m.in. do ->EUTONII.

  W realizacji procedurBSZ wykorzystuje się m.in. muzykę, specjalne nagraniadźwiękowe,elektroniczną aparaturę pomiarową i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Benigna Dodano /10.01.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt

Do góry