Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Skolioza

  skolioza; scoliosis; boczne skrzywienie kręgosłupa charakteryzuje się odchyleniem osi anatomicznej kręgosłupa od osi mechanicznej w płaszczyźnie czołowej. Według Cobba rozróżniamy: skoliozy funkcjonalne (wady postawy, skrócenie kończyny, skrzywienie reflektoryczne, bólowe itp.) i skoliozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła mięśniowa; pomiar dynamometryczny

  siła mięśniowa; pomiar dynamometryczny; służy wyznaczeniu wielkości obciążeń w ćwiczeniach czynnych oporowych prowadzonych nowoczesnymi metodami. Pomiaru dokonuje się dy-namometrami w warunkach bezruchu, przy zachowaniu w kolejnych badaniach wszystkich składowych badania pierwszego: pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skotomaty

  skotomaty; scotomata auditiva; wysepki głuchoty na tony audiometryczne o określonej wysokości, występujące najczęściej przy badaniu przewodnictwa kostnego. S. są przejawem wybiórczych zmian zwyrodnieniowych w narządzie Cortiego oraz w obrębie nerwu słuchowego i mają często charakter wrodzony.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sinica

  sinica; zasinienie powierzchni skóry i śluzówek o odcieniu purpurowym lub szarosinym, co jest uzależnione od ilości i składu -> krwi krążącej. Niezbędnym warunkiem powstania s. jest obecność we krwi żylnej ponad 6,5% odtlenionej hemoglobiny. S. purpurowa powstaje przy zwiększonej ilości Co2, zaś s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siostry pogotowia PCK

  siostry pogotowia PCK; społeczna rezerwa pielęgniarska oraz aktyw do sprawowania opieki nad chorym w domu. Do zadań sióstr PCK należą w szczególności: czynności higieniczne i gospodarcze u osób chorych leżących, nie mających rodzin, proste zabiegi leczniczo-pielęgnacyjne, dokonywanie zakupów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej

  skala Vinelandzka Dojrzałości Społecznej; opracowana przez amerykańskiego psychologa E. A. Dolla w 1953 r., służy do oceny przystosowania do życia i ujmuje, wyniki w postaci wieku społecznego i ilorazu społecznego. Oddaje cenne usługi przy ocenie stanu dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale badania postaw

  skale badania postaw; metody oceny postaw dające wyniki ujęte ilościowo, umożliwiające pomiar nasilenia określonych tendencji występujących u badanej osoby. W psychologii społecznej przyjęto kilka rodzajów skal postaw, wśród których najbardziej popularne to skale typu Lickerta i Thurstona. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schorzenia psychosomatyczne

  schorzenia psychosomatyczne; powstałe pod wpływem konfliktowych przeżyć i nagromadzonych napięć emocjonalnych działających jako czynniki silnego stresu. Klasycznymi postaciami s. p. są wrzody żołądka i jelit, astma, choroby skórne, dolegliwości sercowe. Istnieją placówki lecznicze (poradnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seguin Eduard

  Seguin Eduard (1812-1880): francuski lekarz mający wielkie zasługi jako pionier w dziedzinie kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo. Przy szpitalu psychiatrycznym założył pierwszą szkołę dla głębiej upośledzonych umysłowo. Podkreślał konieczność oddziaływania wychowawczego, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekcja rehabilitacji zawodowej

  sekcja rehabilitacji zawodowej; komórka organizacyjna działu służb społecznych w zespole opieki zdrowotnej zajmująca się rehabilitacją zawodową inwalidów i innych osób niepełnosprawnych. Do jej zadań należy: 1) ustalanie potrzeb i opracowywanie planów rozwoju rehabilitacji zawodowej na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 086

  praca w formacie txt

Do góry