Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Sprężynowanie

  sprężynowanie; rodzaj ćwiczenia ruchu żebrowego z nagle przerwanym oporem. Wykonanie: nacisk ręką na ścianę klatki piersiowej podczas wdechowego ruchu dolnożebrowego (opór) i nagłe przerwanie nacisku tuż pod koniec wdechu. Stosowane m.in. w rozedmie; ma wpływać na zmniejszenie napięcia mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielnie niewidomych

  spółdzielnie niewidomych; specjalne zakłady pracy przeznaczone dla W niewidomych, funkcjonujące na zasadach spółdzielczych, w których profil i technologia produkcji oraz warunki pracy dostosowane są do możliwości niewidomych. S. n. organizują zatrudnienie niewidomych: 1) w zakładach zwartych; 2) w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport upośledzonych umysłowo

  sport upośledzonych umysłowo; (->grupa startowa inwalidów VI), konkurencje sportowe prowadzone na wzór innych grup startowych inwalidów mające głównie charakter rekreacyjny, przystosowujący do integracji w społeczeństwie, zdrowotny, socjalizacyjny, przygotowujący do pracy zawodowej itp. Zasób materiału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność

  sprawność; stosunek energii (mocy) użytecznej (lu) (oddawanej przez maszynę w pożądanej postaci) do całkowitej energii (mocy) dostarczonej (lw) (całej, jaką maszyna zużywa w trakcie danego procesu). S. liczona jest według określonego wzoru.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sportowanie

  sportowanie; termin wprowadzony przez -> E. Piaseckiego dla oznaczenia czynności stanowiących odrębną dziedzinę sportu, któremu oddaje się człowiek nie dążąc do osiągnięcia szczytowych wyników. Jest to rozrywkowa postać sportu. Formą treningu i zawodów sportowych kierują czynniki wychowawcze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawność fizyczna

  sprawność fizyczna; ogólna, wieloczynnościowa i wielokierunkowa, złożona zdolność ruchowa człowieka zależna od synchronicznego współdziałania wielu układów narządów. Jest wypadkową szeregu właściwości organizmu, jak: 1) wydolność fizyczna (wysiłkowa) uwarunkowana sprawnością zaopatrzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowolnienie myślenia

  spowolnienie myślenia; równomierne zwolnienie tempa myślenia przejawiające się zmniejszeniem wypowiadanych słów w jednostce czasu. Znaczne nasilenie s. m. określa się zahamowaniem myślenia. Jako objaw typowy występuje w -> depresji. Obserwowane bywa również w -> zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczość inwalidzka

  spółdzielczość inwalidzka; organizacja społeczno-gospodarcza łącząca w sobie cele gospodarcze, wytwarzanie określonych dóbr materialnych lub świadczenie określonych usług dla ludności, z celami rehabilitacyjnymi — stwarzanie odpowiednich warunków do włączenia się -> inwalidów w życie zawodowe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółdzielczość inwalidzka w rehabilitacji chorych psychicznie

  spółdzielczość inwalidzka w rehabilitacji chorych psychicznie; zapewnia pracę osobom dotkniętym inwalidztwem, których stan nie pozwala na zatrudnienie na wolnym rynku pracy. Zakłady pracy chronionej s. i., poza zapewnieniem pracy i wstępnej rehabilitacji" zawodowej, spełniać mogą ponadto ważną rolę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sport niewidomych

  sport niewidomych; (-> grupa startowa inwalidów I), zespół regulaminowo ujętych konkurencji osób niewidomych o charakterze rekreacyjnym lub współzawodnictwa sportowego. W okresie międzywojennym s. n. nie miał form zorganizowanych. Po II wojnie światowej w wielu krajach podejmowano próby usprawniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kotek Dodano /10.01.2013 Znaków /2 437

  praca w formacie txt

Do góry