Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Transdiagnostyczna konceptualizacja przypadku

  Dbając o to, aby sformułowanie przypadku było zgodne z założeniami co do trafności schematów diagnostycznych, większość przypadków udaje się lepiej zrozumieć, kiedy pojmujemy kluczowe zachowania, myśli i emocje. Takie podejście znajduje częściowe odzwierciedlenie w modelu Fairbuma i wsp. (2003)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Radzenie sobie z kwestiami związanymi z odżywianiem: zachować spokój

  Odpowiedzialność za doradzanie w kwestiach dietetycznych spoczywa na klinicyście, i podobnie jak w przypadku ważenia pacjentki. Wielu specjalistów zajmujących się tymi zaburzeniami nie ma odpowiedniego przygotowania z zakresu żywienia (Cordery :J} i Waller, 2006) i często zdarza się, że pacjentki mają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedzenie pod wpływem emocji

  Część pacjentek z zaburzeniami odżywiania ma niską tolerancję na stres (Fairburn et al., 2003, por. Rozdz. 25). Wiele z nich nie potrafi znieść negatywnych stanów emocjonalnych (np. gniewu, lęku i przygnębienia), a niektóre nie radzą sobie z emocjami pozytywnymi (np. ekscytacją; Lacey, 1986). Pacjentki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egosyntoniczny charakter objawów

  Wiele pacjentek postrzega objawy zaburzenia jako coś pożądanego (zwłaszcza spadek wagi i poczucie kontroli nadjedzeniem, sylwetką i masą ciała) i o ile próbują wyeliminować objawy egodystoniczne, o tyle objawy egosyntoniczne zaburzenia pragnęłyby utrzymać. Inaczej jest w przypadku klinicysty — objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nazywanie przyczyn trudności w terapii: zachowania zakłócające terapię

  W sytuacji zajmowania się zachowaniami zakłócającymi terapię niezwykle ważne jest, by przyjąć postawę nieosądzającą, tak jak definiuje ją Linehan (1993). Wprowadziła ona pojęcie zachowań zakłócających terapię, w ramach którego poszczególne zachowania ujmuje się w kategoriach ich wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Specjalna" pacjentka

  Zespoły specjalistów zajmujących się osobami z zaburzeniami odżywiania powinny zdawać sobie sprawę z istnienia przypadków określanych jako „specjalne” pacjentki. Komunikacja w ramach zespołu w momencie, gdy zetknie się on z takim przypadkiem, jest szczególnie ważna. Zjawisko to zaobserwowano po raz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykorzystanie krótkoterminowych kontraktów

  Ważnym krokiem może być opracowanie krótkoterminowego kontraktu (obejmującego np. 3-4 sesje) z jasno określonymi celami (np. prowadzenie dziennika odżywiania, w którym znajdą się informacje dotyczące ilości zjadanego pożywienia, pory dnia i siły uczucia głodu) oraz konsekwencjami nieosiągnięcia tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne desery i smakołyki

  Chociaż w pierwszym rzędzie chodzi o to, żeby pacjentka zaczęła spożywać więcej wartościowych pokarmów, to jednak ważnym krokiem w procesie zdrowienia jest nauczenie się, jak włączać do diety smakołyki. Chodzi tu o różnego rodzaju desery (puddingi, biszkopty, polewy), przekąski (batony, chipsy) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zacząć: kilka podstawowych zasad

  Jeżeli pacjentka jest odpowiednio zmotywowana, wówczas proste sformułowanie przypadku może zostać wstępnie skonstruowane na tablicy. Zazwyczaj rozpoczynamy ten proces, mówiąc pacjentce: „Byłoby dobrze, gdybyśmy podsumowali to, co do tej pory powiedziałaś, i to w sposób, który pozwoli nam lepiej zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapotrzebowanie na płyny

  Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest ilość spożywanych przez pacjentkę płynów (bezalkoholowych). Wiele pacjentek nie wypija zalecanej dziennej ilości płynów (Hart et al., 2005), a dzieje się tak z wielu powodów. Pacjentki mogą nie być w stanie rozpoznać własnego pragnienia (co stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 164

  praca w formacie txt

Do góry