Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stół-biurko dla osób ze schorzeniami kończyn dolnych

  stół-biurko dla osób ze schorzeniami kończyn dolnych; przeznaczony dla inwalidów z protezami lub ze sztywnymi stawami kolanowymi; podparty jest na trzech nogach bez prawej przedniej podpory. Przystosowany do pracy biurowej, prac montażowych w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa płasko-koślawa

  stopa płasko-koślawa; pes piano-valgus; typowe schorzenie statyczne rozwijające się na tle niestosunku masy ciała do wytrzymałości aparatu mięśniowo-więzadłowego kończyn dolnych. W zależności od stopnia nasilenia zmian patologicznych rozróżnia się cztery okresy schorzenia: 1) niewydolność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stół-biurko z listwą ograniczającą blat

  stół-biurko z listwą ograniczającą blat; przeznaczony dla osób z niewielką niesprawnością ruchową, a szczególnie dla osób ze zmniejszoną zdolnością chwytną rąk. Ograniczająca listwa zapobiega zsuwaniu się przedmiotów ze stołu. Przystosowany do pracy w zakładach zwartych lub w systemie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stereotypie słowne

  stereotypie słowne; powtarzanie tych samych zwrotów i słów. S. s. występują w wielu zaburzeniach psychicznych, m.in. w schizofrenii, zaburzeniach o podłożu organicznego uszkodzenia o. u. n., a także u osób zdrowych psychicznie. Zob. też echolalia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stern William Louis

  Stern William Louis (1871-1938); wielki pionier współczesnej psychologii, założyciel Wydziału Psychologii na Uniwersytecie w Hamburgu, autor cenionych dzieł psychologicznych, które na trwałe weszły do światowego dorobku, zwłaszcza jeśli chodzi o psychologię dziecka. Był inicjatorem i twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stołek rehabilitacyjny warsztatowy

  stołek rehabilitacyjny warsztatowy; przeznaczony jest do wysokich stanowisk pracy dla inwalidów ze schorzeniami kostno-reumatycznymi w obrębie stawów biodrowych, a w szczególności z ograniczeniem możliwości odwodzenia kończyn dolnych w stawie biodrowym na boki oraz z ograniczeniem możliwości wykonywania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa końsko-szpotawa wrodzona

  stopa końsko-szpotawa wrodzona; pes equino-varus congenitus; częsta wada występująca jedno- lub obustronnie w wyniku zaburzenia równowagi mięśniowej na tle różnych przyczyn. Zasadnicze odchylenia od stanu prawidłowego: tzw. „końskie" ustawienie stopy — w zgięciu podeszwo wym, ustawienie szpotawe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw biodrowy protezy kończyny dolnej

  staw biodrowy protezy kończyny dolnej; sztuczny staw biodrowy przeznaczony do -> protezy całej kończyny dolnej. Łączy część udową protezy z -> koszem biodrowym. W tradycyjnych konstrukcjach zaopatrzony jest w zamek blokujący ruch w wyproście części udowej w celu stworzenia stabilnego podparcia masy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kolanowy protezy kończyny dolnej

  staw kolanowy protezy kończyny dolnej; łączy część udową z częścią goleniową. W cyklu chodu, podczas fazy wymachu, ruch goleni protezy wraz ze stopą odbywa się na zasadzie wykorzystania siły bezwładności ich łącznej masy. Może być on kontrolowany przez mięśnie protezowej kończyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw łokciowy protezy kończyny górnej

  staw łokciowy protezy kończyny górnej; łączy przedramię i ramię protezy oraz spełnia funkcje pozwalające na ruchy zginania i prostowania przedramienia, jak też blokowania tych ruchów w wybranej pozycji. Zazwyczaj ma możliwość wykonywania ruchów rotacyjnych względem osi ramienia. Rozróżnia się s...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry