Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Subrejonizacja

  subrejonizacja; struktura organizacyjna w opiece psychiatrycznej, która pozwala na powiązanie działania lecznictwa otwartego z zamkniętym, mimo obiektywnych trudności związanych ze zbyt dużymi rejonami szpitali psychiatrycznych. Rejon szpitala dzieli się na mniejsze terytoria (subrejony) objęte opieką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie tętnic zarostowe

  stwardnienie tętnic zarostowe; arteriosclerosis obliterans (AO); najczęstsza choroba naczyń obwodowych. W błonie wewnętrznej tętnic odkładają się ciała lipidowe, co powoduje powstawanie wysepkowych zgrubień i naciekowych ognisk. Następuje przerost tkanki łącznej i błony wewnętrznej, tworzą się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surdologia

  surdologia; dziedzina zajmująca się różnymi aspektami zaburzeń słuchu. S. rozwinęła się w związku ze wzrostem zainteresowań głuchotą, jej przyczynami i konsekwencjami. Zainteresowanie to przyczyniło się do podejmowania prac badawczych w tej dziedzinie przez lekarzy, psychologów, pedagogów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie zanikowe boczne

  Stwardnienie zanikowe boczne; sclerosis lateralis amyotrophica (SLA); choroba zwyrodnieniowa układu ruchowego (-> neuronu ośrodkowego -> obwodowego) o nieznanej etiologii. Objawy: -> niedowład obwodowy kończyn górnych i spastyczny dolnych, a w późniejszym okresie także -> zespół opuszkowy. Przebieg —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stres

  stres; termin wprowadzony w 1950 r. przez kanadyjskiego fizjologa H. Se-lye'a, odnoszący się do reakcji fizjologicznych będących odpowiedzią na niekorzystne dla organizmu bodźce, wyzwalające określone zmiany w ogólnym stanie organizmu (stres). Przedłużający się, nasilony stres może wywołać stan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surdopedagogika

  surdopedagogika; dział pedagogiki specjalnej, dotyczy teorii i praktyki nauczania, wychowania i rewalidacji osób niesłyszących lub z dużym ubytkiem słuchu. Zaburzenia słuchu uniemożliwiają nauczenie się języka i rozumienia mowy dźwiękowej, co powoduje ograniczenie zakresu otrzymywanych informacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulacja bisensoryczna

  stymulacja bisensoryczna; oddziaływanie bodźcami na dwie modalności zmysłowe, co ma miejsce w rehabilitacji osób niedosłyszących lub niedowidzących, gdy w procesie kształcenia lub podczas ćwiczeń rehabilitacyjnych stosujemy bodźce wzrokowe, słuchowe lub dotykowe, starając się wzbogacać przekaz o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura szkolnictwa specjalnego

  struktura szkolnictwa specjalnego; obejmuje przedszkola, szkoły specjalne, klasy specjalne przy szkołach masowych, zasadnicze szkoły zawodowe, licea i technika zawodowe. Struktura ta jest pionowa, ale istnieje również struktura pozioma, zróżnicowana ze względu na rodzaj upośledzenia. Wyróżniamy tu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sygnalizator DSN

  sygnalizator DSN; przeznaczony dla osób niewidomych, niedowidzących, starszych lub innych niepełnosprawnych, np. chorych na serce lub cukrzycę, które mogą potrzebować nagle pomocy osób trzecich. Jest to generator akustyczny emitujący dźwięki o regulowanej barwie i natężeniu, wielkości małego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulacja wczesna, brak

  stymulacja wczesna, brak; poważne ograniczenie niezbędnych dla prawidłowego rozwoju warunków, dające w efekcie opóźnienie ważnych dla życia funkcji poznawczych i umysłowych. Brak w. s. pozbawia możliwości optymalnego wykształcenia się wielu funkcji psychoruchowych, które nie były pobudzane do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /910

  praca w formacie txt

Do góry