Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  System wychowania specjalnego

  system wychowania specjalnego; obejmuje cele, zasady, zadania, metody i formy rewalidacji oraz resocjalizacji. Celem wychowania specjalnego jest maksymalne przezwyciężenie objawów i skutków upośledzenia fizycznego lub psychicznego, usamodzielnienie wychowanka, włączenie go do społeczeństwa i nauczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System syntaktyczny języka

  system syntaktyczny języka; odnosi się do zasad i form tworzenia wypowiedzi zdaniowych. Umiejętność tworzenia zdań w sposób logicznie sensowny i zgodny z obowiązującymi w danym języku regułami syntaktycz-nymi sprawia trudności rozwijającemu się dziecku i w przypadku rozmaitych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konstrukcyjny Engena

  system konstrukcyjny Engena; system konstrukcyjny ortez kończyn górnych składający się z różnej wielkości elementów stabilizujących śródręcze z kciukiem, ustawionym w opozycji i odwiedzeniu oraz z elementów pomocniczych. Pozwala na szybkie skonstruowanie ortezy ręki o działaniu stabilizującym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konstrukcyjny Swansona

  system konstrukcyjny Swansona; system konstrukcyjny ortez kończyn górnych składający się z gotowych elementów dobieranych indywidualnie, dopasowanych bezpośrednio na ręce. Pozwala to na dokonywanie zmian konstrukcyjnych wg indywidualnych ustaleń w trakcie stosowania ortezy i umożliwia wielokrotne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kształcenia specjalnego

  system kształcenia specjalnego; osobno zorganizowana sieć placówek szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie w tym systemie występuje tendencja kierowania tylko gjębiej upośledzonych do klas i szkół specjalnych. System częściowej integracji realizowany jest przez organizowanie klas specjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System ortez CAMP-Steepera

  system ortez CAMP-Steepera; zestaw gotowych ortez z drutu sprężynowego wspomagających mięśnie prostowniki palców. Ortezy te stosowane są w celu usprawniania lub poprawy trwale upośledzonej funkcji ręki po uszkodzeniu nerwu promieniowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System integracyjny kształcenia

  system integracyjny kształcenia; polega na włączeniu uczniów odchylonych od normy do zwykłych szkół i placówek oświatowych, aby umożliwić im wzrastanie w środowisku ludzi pełnosprawnych oraz wykształcenie w tym samym co oni zakresie. System i. k. dotyczy przedszkoli, szkół podstawowych oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sympatektomia

  sympatektomia; operacja wycięcia pnia nerwu współczulnego, często łącznie ze zwojami; stosowana w leczeniu zespołów bólowych i w celu poprawy ukrwienia kończyn.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System konstrukcyjny Andersona

  system konstrukcyjny Andersona; system konstrukcyjny ortez kończyn górnych pozwalający na wykonanie indywidualnychy ortez przez odpowiedni dobór elementów, ich ukształtowanie oraz połączenie na stałe. Kształtowanie elementów przeprowadza się na kończynie górnej. Ortezy tego systemu stosowane są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synchronizacja układu pracownik — praca

  synchronizacja układu pracownik — praca; oparta jest na następujących zasadach: na stanowisku roboczym mogą znajdować się tylko przedmioty, narzędzia (czasem odpowiednio dostosowane) i innego rodzaju wyposażenie, które jest niezbędne do wykonywania danej operacji, przy czym każdy z tych przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 363

  praca w formacie txt

Do góry