Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Środowisko społeczne dziecka niepełnosprawnego

  środowisko społeczne dziecka niepełnosprawnego; zespół czynników kształtujących rozwój i przystosowanie do życia wśród innych, odgrywający istotną rolę w procesie rehabilitacji. Wszelkie warunki ograniczające wpływy pedagogiczne i społeczne środowiska, w jakim wzrasta dziecko, nasilają swe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek leczniczo-zabezpieczający

  środek leczniczo-zabezpieczający; określenie stosowane w nomenklaturze prawno-sądowej; oznacza umieszczenie w szpitalu lub w domu pomocy społecznej na podstawie decyzji sądu. Ma on chronić społeczeństwo przed działaniami osób, które dopuściły się czynów przestępczych w stanie niepoczytalności lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia rzeczowe

  świadczenia rzeczowe; w rehabilitacji są dwojakiego rodzaju świadczenia: w naturze i pieniężne. Do pierwszych zalicza się bezpłatne usługi lecznicze (objęte jest nimi ponad 99,0% naszego społeczeństwa), protezowanie, przysposobienie zawodowe osób o niepełnej zdolności do pracy, a także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki bhp

  środki bhp; podczas pracy na maszynach stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia. Należą do nich: a) osłony stałe dla części poruszających się w maszynie, nie wymagających częstego dostępu. Do tej grupy zalicza się ekrany przeciwko odpryskom wiórów, osłony przed odłamkami ściernicy szlifierki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światłolecznictwo

  światłolecznictwo; dział fizykoterapii wykorzystujący do celów leczniczych oddziaływanie promieniowania podczerwonego widzialnego, słonecznego oraz nadfioletowego. Ś. jest stosowane w terapii wielu schorzeń.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym

  środki dydaktyczne w szkolnictwie specjalnym; są z jednej strony analogiczne jak w szkolnictwie normalnym, z drugiej zaś specjalistyczne, zależne od rodzaju i stopnia upośledzenia ucznia. Spełniają one funkcję poznawczą, kształcącą i dydaktyczną. Zalicza się do nich pomoce naukowe służące do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Federacja Głuchych

  Światowa Federacja Głuchych; międzynarodowa organizacja afiliowana przy ONZ, skupiająca narodowe związki głuchych z różnych krajów. Co 4 lata SFG organizuje międzynarodowe kongresy w celu prezentacji dorobku naukowego i wymiany doświadczeń. SFG prowadzi także działalność inicjującą rozmaite...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki sygnalizacyjne

  środki sygnalizacyjne; części składowe stanowisk roboczych współpracujące bezpośrednio z receptorami człowieka. Wiążą się z organami zmysłów: wzrokiem, słuchem, dotykiem, kine-stezją, powonieniem, smakiem itp. Sygnalizacja może być indywidualna, jeśli środki sygnalizacyjne są umieszczone na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świetlanki

  świetlanki; urządzenia do naświetlań promieniowaniem podczerwonym i widzialnym o oddziaływaniu przegrzewającym. Stosuje się świetlanki częściowe, zwane też budką elektryczną lub aparatem Polano lub świetlanki całkowite (Solar) — do kąpieli elektryczno-świetlnej całkowitej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko pracy materialne

  środowisko pracy materialne; całokształt warunków pracy z wyłączeniem czynnika osobowego. Warunki środowiska p. m. jak i jej rodzaj, różnią się dość znacznie w poszczególnych gałęziach przemysłu, a często nawet w ramach tej samej branży. Różnice te wynikają przede wszystkim ze stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 572

  praca w formacie txt

Do góry