Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Test czynnościowy

  test czynnościowy; badanie czynności podstawowych, występujących w codziennym życiu społecznym i zawodowym (-> próby pracy) człowieka nie w pełni sprawnego. Ocena dotyczy między innymi toalety osobistej, jedzenia, zmiany pozycji, posługiwania się zaopatrzeniem ortopedycznym oraz czynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia wychowawcza

  terapia wychowawcza; oddziaływania pedagogiczne w stosunku do dzieci niepełnosprawnych korzystających z usług placówek rehabilitacyjnych. T. w. ma niekiedy na celu wyrównanie występujących u dziecka braków w zakresie przystosowania społecznego, dojrzałości emocjonalnej, własnej samooceny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Lovetta

  test Lovetta; subiektywna ocena siły mięśniowej opracowana dla potrzeb kinezyterapii w okresie epidemii choroby Heinego-Medina. Wymaga od badającego bardzo dobrej znajomości zarówno anatomii układu mięśniowego, jak i odpowiednich pozycji wyjściowych do badań każdej grupy mięśniowej. T. L. operuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zabawowa

  terapia zabawowa; postępowanie mające na celu doprowadzenie do optymalnej kondycji psychicznej przez czynności zabawowe. Metoda ta stosowana jest powszechnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych, zahamowanych psychoruchowo, nerwicowych i wymagających wyładowania nagromadzonych napięć i przeżywanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pracą psychicznie chorych

  terapia pracą psychicznie chorych; ergoterapia; wykorzystanie pracy jako metody leczenia i rehabilitacji w psychiatrii. Jest jedną z najstarszych metod oddziaływania stosowanych w tej dyscyplinie. Ze względu na charakter zaburzeń psychicznych terapeutyczne walory pracy polegają tu głównie na odtwarzaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Seyfrieda

  test Seyfrieda; określa stopień uszkodzenia stawu w przebiegu schorzeń reumatycznych. I° — ruch czynny w zakresie zachowanego ruchu biernego, płynny, przeciwko oporowi wyraźnie mniejszemu niż po stronie zdrowej; II° — ruch czynny, wolny (bez oporu), płynny, w zakresie ruchu biernego. Niewielki opór...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa

  terapia zajęciowa; usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez wykonywanie różnych zajęć. Mogą one mieć charakter zajęć manualnych, jak: wykonywanie różnych przedmiotów z drewna, metalu, skóry, szycie, szydełkowanie itd., lub umysłowych, jak: czytanie książek, recytowanie wierszy, malowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej

  terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej; należy ją rozpatrywać w aspekr tach: leczniczym, psychologicznym i zawodowym. Wartość terapii pracą dla procesu leczniczego usprawniania polega na tym, że dany ruch roboczy, traktowany jako ćwiczenie w czasie pracy, pracownik może wykonywać przez dłuższy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test sytuacyjny

  test sytuacyjny; metoda badania -> zdolności do pracy, zwłaszcza do konkretnego zawodu. Polega ona na wprowadzeniu badanego w typową sytuację pracy charakterystyczną dla danego zawodu (stanowiska pracy), z poleceniem wykonywania określonych zadań zawodowych. W t. s. występują naturalne warunki pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa w psychiatrii

  terapia zajęciowa w psychiatrii; aktywizacja chorych przez udział we wspólnych celowych działaniach, zwykle z pogranicza pracy użytkowej i twórczości artystycznej. Twórczy, a zarazem rekreacyjny charakter zajęć (malowanie, rzeźba, tkactwo artystyczne itp.), możliwość bezsłownej ekspresji swych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /986

  praca w formacie txt

Do góry