Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Testy w pedagogice specjalnej

  testy w pedagogice specjalnej; mają podobne znaczenie jak w psychologii, a więc służą do stawiania diagnozy odnośnie do stanu osoby niepełnosprawnej. Jest ona niezbędna w przypadku kierowania ucznia do różnych form kształcenia specjalnego i w poradnictwie zawodowym. Należy tu podkreślić, że test...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toksoplazmoza

  toksoplazmoza; choroba pasożytnicza, w której występują zmiany patologiczne w narządzie wzroku (zapalenie siatkówki oka, zaćma, mało-ocze), a także schorzenia skóry. Nosicielami pasożyta, którym jest pierwotniak, bywają zwierzęta domowe i ludzie. Następstwem t. mogą być poronienia..martwe płody...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy zawodowe

  testy zawodowe; zestaw testów psychologicznych stosowanych w badaniach -> zdolności do pracy. Z reguły obejmuje on testy do badania: sprawności sensomotorycznej, inteligencji, osobowości itd. T. z. stanowią jedną z metod wykorzystywanych do psychologicznej -> oceny zdolności do pracy osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja wysiłku w chorobach układu krążenia

  tolerancja wysiłku w chorobach układu krążenia; zakres wydolności wysiłkowej, w którym nie występują objawy patologiczne w układzie krążenia, zwane objawami nietolerancji wysiłku. Zakres t. w. określa się za pomocą -» prób wysiłkowych, co jest szczególnie ważne w rehabilitacji poza-wałowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetrapareza

  tetrapareza; niedowład czterokończynowy pochodzenia rdzeniowego lub obwodowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy bezsłowne inteligencji

  testy bezsłowne inteligencji; metody oceniające poziom umysłowy posługujące się materiałami i zasadami postępowania diagnostycznego, umożliwiającymi udzielanie odpowiedzi bezsłownych przez osobę badaną. Testy b. i. znajdują zastosowanie w przypadku osób mających trudności w porozumiewaniu się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa w rehabilitacji neurologicznej

  terapia zajęciowa w rehabilitacji neurologicznej; uzupełnienie procesu usprawniania aplikacją pracy w celach leczniczych (służy do ewentualnej preorientacji zawodowej, opanowania czynności życia codziennego i psychoterapii). Zaleca się zwłaszcza: czynności rytmiczne o powtarzalnych elementach ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia ruchem psychicznie chorych

  terapia ruchem psychicznie chorych; postępowanie rehabilitacyjne mające na celu: 1) zapobiegać -> upośledzeniu wydolności fizycznej: 2) oddziaływać pośrednio na stan psychiczny przez towarzyszące grupowej aktywności ruchowej ożywienie, poprawę nastroju, poprawę kontaktów społecznych, zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teratologia

  teratologia; dział medycyny zajmujący się patologią rozwoju płodu. Wpływ czynników uszkadzających płód ma szczególne znaczenie w pierwszych trzech miesiącach ciąży, gdy powstają zawiązki przyszłych narządów. W działaniach profilaktycznych, mających na celu zapewnienie dziecku optymalnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią

  terapia sprzężeniem zwrotnym z elektromiografią; emg — feedback therapy; pomocnicza metoda samokontroli napięcia i skurczu mięśni za pomocą -> elektromiografii. Ćwiczący wykorzystuje sygnały wzrokowo-dźwiękowe z elektromiografu w celu wzmocnienia lub zastąpienia nieobecnych lub zbyt słabych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt

Do góry