Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tor oddechowy

  tor oddechowy; charakterystyka oddychania podczas emisji głosu. Znaczenie prawidłowego t. o. dla mowy było przedmiotem wielu prac badawczych. Francuski fizjolog R. Husson (1950) prowadził badania nad charakterystyką t. o. podczas fonacji, podkreślając znaczenie ośrodków nerwowych dla prawidłowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trisomia

  trisomia; jedna z częstszych aberracji chrom osom alnych, w której zamiast dwóch chromosomów stanowiących parę występują trzy. T. jest postacią polisomii. Zob. też aberracje chromosomów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transwestytyzm (transwestyzm)

  transwestytyzm (transwestyzm); skłonność do ubierania się w sposób typowy dla płci odmiennej. T. łączy się często z tendencją do perwersji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torowanie nerwowo-mięśniowe

  torowanie nerwowo-mięśniowe; posługiwanie się w technice ćwiczeń leczniczych różnorakimi bodźcami bezwarunkowymi (skórnymi, kinestetycz-nymi, zmysłowymi), mające na celu wywołanie zjawiska obniżenia progu pobudliwości międzysynaptycznej u-kładu ruchowego przez sumowanie pobudzeń podprogowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tulejka udowa

  tulejka udowa; element konstrukcyjny protezy goleni połączony z jej częścią goleniową za pomocą szyn zaopatrzonych w przeguby stawu kolanowego. Uczestniczy w podparciu masy ciała i stanowi rodzaj -> zawieszenia protezy kończyny dolnej, mocującego protezę nad kłykciami uda. Zaopatrzona w -> półkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening

  trening; termin stosowany w fizjologii pracy, oznaczający działalność stymulującą funkcjonalne bądź morfologiczne zmiany adaptacyjne organizmu. W sporcie — systematyczne ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem trenera, mające na celu uzyskanie maksymalnej sprawności w uprawianej dyscyplinie sportu. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tor przeszkód dla niewidomych

  tor przeszkód dla niewidomych; zestaw kilku ćwiczeń, których celem jest wykazanie przez niewidomych sprawności w poruszaniu się w różnych warunkach, umiejętności radzenia sobie przy pokonywaniu przeszkód, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Tor p. n. nie jest klasyczną konkurencją sportową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /2 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening autogenny

  trening autogenny; program ćwiczeń relaksacyjnych opracowany przez niemieckiego lekarza J. Schultza (1959), polegający na sugestywnym oddziaływaniu wyobraźni w celu doprowadzenia do wytworzenia rozluźnienia mięśni i poczucia wypoczywania. Osoby praktykujące t. a. opanowują kontrolę własnego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu

  trafność testu; wartość diagnostyczna określająca, czy dana metoda rzeczywiście mierzy cechę, o którą w badaniu chodzi. Dla dokonania oceny t.t. przeprowadza się obliczenia współczynnika trafności, pozwalającego ocenić, czy dany test jest pod względem swej trafności zbliżony do innych metod, o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening interpersonalny

  trening interpersonalny; metoda oddziaływania psychologicznego, której celem jest optymalizacja kontaktów z innymi ludźmi, mająca znaczenie psychoterapeutyczne. T. i. prowadzony jest według zasad opartych na wiodących koncepcjach psychologicznych. Wykorzystywane są przy t. i. spontaniczne skłonności do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt

Do góry