Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  FATALIZM

  Przekonanie o nieuchronności zdarzeń i nieodwracalności losu. Postawyfatalistyczne powodowane czasem zupełnie błahymi niepowodzeniamipotęgują-> DYSTRES. Istnieje teoria, że takie nastawienia z reguły niesą wynikiem okoliczności zewnętrznych, lecz wypływają z naszego wnętrza,złego nastawienia do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITORADIESTEZJA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się badaniem wpływu promieniowania narośliny, ich wzajemnym oddziaływaniem na siebie oraz relacjami międzyroślinami a człowiekiem. Doświadczenia w tym zakresie są jużwykorzystywane do racjonalizacji upraw rolnych, a szczególnie do hodowliroślin domowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUST

  (Ok. 1480 - 1540). Johann Faust. Filozof, alchemik, lekarz,czarnoksiężnik. Studiował m.in. magię i sztuki czarnoksięskie wKrakowie. Bohater wielu dzieł literackich i mitu o pakcie zawartym zdiabłem, któremu ofiarowuje duszę w zamian za wiedzę, panowanie imożność użycia świata. To w jego usta J.Goethe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTONIA

  Odczuwanie wrażeń płynących z głębi własnego ciała. Wywoływanie zjawiskaeutonii jest m.in. celem licznych technik relaksacyjnych i medytacyjnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Ubald Dodano /12.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turnusy rehabilitacyjne

  turnusy rehabilitacyjne; forma rehabilitacji stosowana wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, którym dotychczasowe środowisko (najczęściej szpital psychiatryczny, zakład wychowawczy lub opiekuńczy) nie stwarza warunków umożliwiających skuteczne uczenie się prowadzenia samodzielnej, społecznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka

  turystyka; forma aktywnego wypoczynku szczególnie zalecana dla inwalidów; realizowana przez wycieczki krótkotrwałe (1 —2 dni) łub dłuższe (do kilku tygodni) połączone z celami poznawczymi i elementami sportu. W swych zadaniach rehabilitacyjnych t. zawiera elementy wysiłku fizycznego dostosowanego do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening leczniczy

  trening leczniczy; metoda zapobiegająca niekorzystnym zmianom czynnościowym, wyrównująca zaistniałe braki i stwarzająca odpowiednie warunki do adaptacji środowiskowej opierająca się na systematycznych ćwiczeniach i wykorzystaniu zjawisk kompensacji i regeneracji. Zmiany te to obniżenie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transkrypcja fonetyczna

  transkrypcja fonetyczna; pisownia pozwalająca zanotować brzmienie każdej głoski, posiadająca własne symbole graficzne. T. f. oddaje usługi w praktyce logopedycznej przy rejestrowaniu występujących u badanej osoby wad artykulacyjnych. Dla celów logopedycznych wprowadza się do t. f. jeszcze dodatkowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trening słuchowy

  trening słuchowy; program oddziaływania na zmysł słuchu mający na celu polepszenie zdolności percepcji słuchowej. T. s. ma szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci z uszkodzeniami słuchu, u których istnieją największe możliwości wykorzystywania resztek słuchowych. Wskutek braku stymulacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transpozycja

  transpozycja; proces przekształcania informacji zmysłowych i obrazów umysłowych związanych ze spostrzeganiem stosunków przestrzennych. Chodzi tu o przekazywanie (przemieszczanie) informacji pochodzących z modalności zmysłowej. T. ma duże znaczenie przy rozwijaniu orientacji przestrzennej u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt

Do góry