Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Układ nerwowy ośrodkowy

  układ nerwowy ośrodkowy; podłoże anatomiczne złożonych wyższych czynności nerwowych, automatyzmów ruchowych i czynności odruchowo-warunkowych dowolnych; obejmuje mózgowie, móżdżek, rdzeń przedłużony i rdzeń kręgowy. Uszkodzenie, zależnie od lokalizacji ogniska, powoduje szeroką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe endogenne i egzogenne

  upośledzenie umysłowe endogenne i egzogenne; wielu autorów zajmujących się problematyką u. u. rozgranicza te dwa jego typy. Z pierwszym — endogennym łączy się na ogół czynniki genetyczne pierwotne, związane z obciążeniami dziedzicznymi. Natomiast egzogenne u. u. łączy się z czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ piramidowy

  układ piramidowy; tradycyjne określenie ośrodkowej części układu ruchowego, stanowiącej ugrupowanie neuronów centralnych tworzących drogę korowo-rdzeniową, wśród których tylko 3% stanowią wypustki dużych komórek piramidowych Betza, od których układ przyjął nazwę. Uszkodzenia u. p. powodują w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe na tle kulturowo-rodzinnym

  upośledzenie umysłowe na tle kulturowo-rodzinnym; najczęściej u. u. w stopniu lekkim spowodowane warunkami środowiskowymi, które nie stymulują rozwoju dziecka, obniżając w sposób wtórny poziom intelektualny. Dokładny opis u. u. na tle kulturowo-rodzinnym podał w 1970 r. amerykański badacz R. Heber...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pozapiramidowy

  układ pozapiramidowy; dolna część -> mózgowia obejmująca tzw. jądra podstawy mózgu. U. p. reguluje napięcie mięsni, postawę ciała i związane z nią złożone automatyzmy ruchowe. Zob. też zespół pozapiramidowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe pierwotne i wtórne

  upośledzenie umysłowe pierwotne i wtórne; rozróżnienie mające istotne znaczenie w diagnostyce u. u. i wynikające z czynników etiologicznych. U. u. pierwotne występuje w konsekwencji uszkodzeń lub poważnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, może być uwarunkowane genetycznie, wrodzone lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultradźwięki

  ultradźwięki; drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granice słyszalności ucha ludzkiego. Wytwarzane są w specjalnych aparatach. Ich lecznicze oddziaływanie na tkanki jest złożone. Jest to działanie mecha-nfczne, cieplne i fizykochemiczne. Reakcji miejscowej w tkankach zachodzącej w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe rzekome; pseudodebilizm; pseudooligofrenia

  upośledzenie umysłowe rzekome; pseudodebilizm; pseudooligofrenia; występuje jako zespół objawów zbliżonych do rzeczywistego u. u., lecz wynikających z okresowego zahamowania emocjonalnego nie pozwalającego ujawnić danej osobie swych realnych zdolności intelektualnych. U. u. rzekome występuje u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieruchomienie

  unieruchomienie; maksymalne ograniczenie aktywności ruchowej na zalecenie lekarskie, z pozostawieniem w pozycji leżącej nawet przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych (bez wychodzenia z łóżka). Jest koniecznym środkiem postępowania leczniczego, np. w niektórych okresach chorób układu krążenia. U...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezwłasnowolnienie

  ubezwłasnowolnienie; całkowite pozbawienie lub częściowe ograniczenie działań prawnych danej osoby na mocy orzeczenia sądowego. U. całkowite stosowane bywa wobec osób, które wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie są w stanie kierować swoim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt

Do góry