Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Urazy nerwów obwodowych

  urazy nerwów obwodowych; najczęściej mają charakter urazów ostrych (spowodowanych szkłem, blachą, nożem, piłą tarczową) i dotyczą nerwów kończyn górnych. Nierzadko towarzyszą złamaniom kości i zwichnięciom stawów. Na przykład: uszkodzenie nerwu promieniowego występuje w przypadkach złamania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz pnia mózgu

  uraz pnia mózgu; ze względu na łatwość uszkodzenia ważnych dla życia ośrodków wegetatywnych, regulujących pracę narządów wewnętrznych, powoduje dużą śmiertelność w okresie ostrym. W okresie przewlekłym charakteryzuje się długotrwałym „zawieszeniem" świadomości, niedowładami kończyn ze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urojenia

  urojenia; zaburzenia myślenia występujące w -> psychozach. U. są to błędne, niezgodne z rzeczywistością sądy pochodzenia chorobowego, które chory uważa za prawdziwe mimo wszelkich zaprzeczających ich prawidłowości dowodów i argumentacji. Jeśli u. stanowią zwarty, pozornie logiczny i rozbudowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy

  urazy; działania określonych czynników na organizm powodujące uszkodzenia jego narządów i funkcji, lub nawet śmierć. Dzieli się je na: 1) mechaniczne (uderzenia różnymi przedmiotami, postrzały); 2) termiczne (oparzenia, odmrożenia); 3) chemiczne (zatrucia, oparzenia chemiczne); 4) elektryczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenia sterownicze

  urządzenia sterownicze; związane są z aktywnością ruchową człowieka i współpracują bezpośrednio z jego efektorami. Powinny więc łączyć w sobie, w sposób harmonijny, cechy odpowiadające zarówno właściwościom efektorów ludzkich, jak i wymaganiom konstrukcji maszyn i urządzeń. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa

  urazy kręgosłupa; najczęściej następstwa wypadków drogowych i upadków z wysokości. Liczba u. k. w ostatnich latach systematycznie wzrasta, co ma związek z rozwojem motoryzacji, mechanizacji rolnictwa i wzrostem spożycia alkoholu. Szczególną grupę stanowią urazy kręgosłupa szyjnego w wyniku skoku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprzedzenia stereotypowe wobec inwalidów

  uprzedzenia stereotypowe wobec inwalidów; niewłaściwe, często utrwalone w tradycji krzywdzące sądy i przekonania o mniejszej wartości osób niepełnosprawnych. W środowiskach o niższym standardzie socjokulturowym częściej zdarza się obserwować przesądne uprzedzenia w stosunku do osób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i obręczy biodrowej

  urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych i obręczy biodrowej; przeznaczone do ćwiczeń oporowych w pozycji półleżącej w ruchu poziomym do przodu i ku tyłowi oraz w ruchu obrotowym prostowników lub zginaczy stawów biodrowych, kolanowych i skokowych. Urządzenie do tych ćwiczeń składa się z niskiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazy kręgosłupa lędźwiowego

  urazy kręgosłupa lędźwiowego; częste w następstwie różnego typu upadków z wysokości, wypadków komunikacyjnych, bezpośrednich urazów tego odcinka kręgosłupa (w przemyśle, zwłaszcza w górnictwie). Najczęstsze mechanizmy urazów: fleksyjny, kompresyjno-fleksyjny, kompresyjny. Przeważnie uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz akustyczny

  uraz akustyczny; uszkodzenie słuchu krótko- lub długotrwałe spowodowane bodźcami dźwiękowymi o bardzo dużym natężeniu (np. eksplozją)

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt

Do góry