Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Uzależnienia lekowe

  uzależnienia lekowe; farmakomania; lekomania; toksykomania; narkomania; psychiczny, a czasem i fizyczny stan wynikający z zatruwania organizmu substancją chemiczną. Stan ten cechuje zawsze trudna do odparcia chęć używania spróbowanego środka w celu doznania skutków jego działania na stan psychiczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnienie ogólne w pneumonologii

  usprawnienie ogólne w pneumonologii; poprawa lub utrzymanie na zadowalającym poziomie ogólnej sprawności fizycznej, a szczególnie wydolności fizycznej i tolerancji wysiłku. Uzyskuje się je przez stosowanie ćwiczeń dynamicznych, uruchamiających duże grupy mięśniowe. Natężenie ćwiczeń musi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdolnienia ruchowe

  uzdolnienia ruchowe; termin stosowany w teorii wychowania fizycznego; stopień łatwości wyuczania się nowych umiejętności ruchowych. Osobnik uzdolniony ruchowo posiada nie tylko możliwości szybkiego wyuczenia się nowych ruchów, lecz także samodzielnego tworzenia nowych zespołów ruchowych. Uzdolnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawienie protezy kończyny dolnej

  ustawienie protezy kończyny dolnej; optymalny dobór pionowych i poziomych linii protezy w celu zapewnienia stabilizacji oraz ruchów kończyny protezowanej w cyklu chodu oraz w pozycji stojącej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzupełnienie stopy protezowe

  uzupełnienie stopy protezowe; sztuczna część stopy zastępująca ubytek anatomiczny. Ma postać wkładki do normalnego obuwia, której zadaniem jest utrzymanie poprawnego ustawienia kikuta stopy, wydłużenie jego dźwigni oraz wypełnienie pustej przestrzeni w bucie

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawodawstwo dotyczące dzieci niepełnosprawnych

  ustawodawstwo dotyczące dzieci niepełnosprawnych; zespoły orzekające w sprawie przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych działają w oparciu o zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 VI 1962 r. i zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 18 I 1974 r. (Dz. Urz. MOiW z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usamodzielnienie gospodarcze inwalidów

  usamodzielnienie gospodarcze inwalidów; forma pomocy dla inwalidów, pieniężnej i w naturze, na podjęcie i zorganizowanie pracy we własnym zakresie, lub na przygotowanie się do pracy. Pomoc w naturze może mieć formy przydziału: 1) narzędzi i maszyn, które pozwoliłyby na organizację i prowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady postawy

  wady postawy; odchylenia od prawidłowej postawy (-> postawa ciała prawidłowa). Mogą powstać w wyniku zwiększonego łub zmniejszonego kąta nachylenia miednicy. Zmiany kąta nachylenia miednicy mogą być wywołane osłabieniem mięśni brzucha lujb mięśni pośladkowych, co pociąga za sobą ustawienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /3 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do trakcji kręgosłupa

  urządzenie do trakcji kręgosłupa; w odcinku lędźwiowym umożliwia odciążenie kręgosłupa dzięki podwieszeniu za golenie pacjenta leżącego tyłem tak, że opiera się na pasie barkowym i odcinku piersiowym kręgosłupa; urządzenie to składa się z półki wyciągowej, pasa do stabilizacji, liny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i pasa barkowego

  urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych i pasa barkowego; umożliwia ćwiczenia oporowe powiększające zakres ruchomości i wzmacniające siłę mięśniową kończyn górnych i obręczy barkowej, ćwiczenia supinacji i pronacji przedramienia; składa się z rusztowania mocowanego do drabinki lub w kabinie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt

Do góry