Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wentylacja maksymalna dowolna

  wentylacja maksymalna dowolna; MW; największa objętość powietrza wentylującego płuca podczas zmuszania się do wykonywania najgłębszych wdechów z największą częstością.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki pracy

  warunki pracy; są to: temperatura powietrza, wilgotność i ruch powietrza, stopień zanieczyszczenia powietrza pyłem, gazem i parą, natężenie hałasu i drgań (spowodowanych pracą maszyn, urządzeń i narzędzi), kolorystyka przedmiotów oraz ścian w miejscu pracy. Wymienione w. p. powinny być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja minutowa

  wentylacja minutowa; MV; objętość wdychanego powietrza w ciągu minuty (iloczyn objętości oddechowej i częstości oddechów). W. m. może być spoczynkowa i wysiłkowa.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wciągacz z kikuta kończyny

  wciągacz z kikuta kończyny; rękaw z dzianiny bawełnianej ułatwiający wprowadzenie -> kikuta kończyny do dobrze dopasowanego -> leja kikuta protezy kończyny, dzięki ściągnięciu tkanek miękkich i skóry ku obwodowi. Chroni tkanki miękkie przed napinaniem na szczycie kikuta oraz zapobiega tworzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia rdzenia kręgowego

  uszkodzenia rdzenia kręgowego; mogą być pochodzenia urazowego lub chorobowego (zapalenie rdzenia, guzy, SLA, SM, jamistość rdzenia i in.). Rokowanie przeżycia i powrotu funkcji zależy od wysokości i stopnia uszkodzenia r. kręgowego. Całkowite uszkodzenie r. k. cechuje się zniesieniem wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi rehabilitacyjne

  usługi rehabilitacyjne; forma specjalistycznej pomocy świadczona osobom niepełnosprawnym przez różnych specjalistów (lekarzy, psychologów, pracowników socjalnych itp.) oraz różne placówki i instytucje o charakterze rehabilitacyjnym. U. r. obejmują: zabiegi usprawniające, świadczone przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia splotu barkowego

  uszkodzenia splotu barkowego; najczęściej są następstwem wypadku motocyklowego (często po nadużyciu alkoholu), rzadziej — innych wypadków drogowych, wypadków przemysłowych. Mogą powstać w wyniku: a) urazu pośredniego, np. uderzenie w bark — powodujące jego gwałtowne cofnięcie się i napięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usługi socjalne

  usługi socjalne; należy podzielić na dwie kategorie: usługi, które polegają na udzielaniu pomocy w domu (np. opieka nad dzieckiem lub osobą w wieku podeszłym) oraz usługi, które wymagają — w coraz większym stopniu — infrastruktury technicznej (np. domy dziecka, świetlice, stołówki itp.). Istotnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utlenianie komórkowe (tkankowe)

  utlenianie komórkowe (tkankowe); proces  polegający na stopniowej degradacji związków organicznych w wyniku działania komórkowych enzymów oksydoredukcyjnych, któremu towarzyszy zużycie O2 i powstanie H2O, CO2 oraz energii magazynowanej w związkach wysokoenergetycznych, głównie w postaci adenozyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnienie narządowe w pneumonologii

  usprawnienie narządowe w pneumonologii; postępowanie mające na celu poprawę lub utrzymanie rezerw wentylacyjnych na zadowalającym poziomie. Cel ten osiąga się przez dążenie do udrożnienia oskrzeli i poprawy lub utrzymania na zadowalającym poziomie ruchomości oddechowej ścian klatki piersiowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt

Do góry