Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wibracja mechaniczna mięśni

  wibracja mechaniczna mięśni; jedna z metod zmniejszania napięcia spastycznego mięśni. Stosuje się w. m. mięśni antagonistycznych do grup spastycznych, za pomocą wibratorów elektrycznych o częstotliwości drgań głowicy 100—200 Hz lub aparatów do masażu o częstotliwości drgań 50...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja płuc

  wentylacja płuc; przewietrzanie płuc (pęcherzyków płucnych). Jest uwarunkowana zmianami objętości płuc powodowanymi przez ruch oddechowy przepony i ścian klatki piersiowej. Na skutek istnienia podciśnienia w jamie opłucnej płuca są „przyssane" do wewnętrznej powierzchni klatki piersiowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne uruchamianie

  wczesne uruchamianie; tendencja powstała w wyniku rewizji poglądów na czas trwania unieruchomienia w leczeniu zawałów serca i stanów pooperacyjnych. Wcześniej na podstawie obserwacji dowodzących, że obciążenie wysiłkami może doprowadzić do ciężkich, a nawet śmiertelnych powikłań, stosowano...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady zgryzu

  wady zgryzu; dysglossia dentalis; nieprawidłowe ukształtowanie zębów, które może powodować trudności w artykulacji i wymaga zabiegów ortodontycznych wyrównujących występujące nieprawidłowości. Wśród w. z. wymienić można dość często występujące zbyt duże wysunięcie górnej lub dolnej szczęki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weiss Marian (1921 -1981)

  Weiss Marian (1921 -1981); jeden z twórców polskiej szkoły rehabilitacji. Długoletni dyrektor Stołecznego Centrum Rehabilitacji, powstałego z jego inicjatywy i rozwijającego się dzięki jego niespożytej energii i działaniom. Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji w Konstancinie, powołanej jako jedna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wał Passavanta

  wał Passavanta; zgrubienie na tylnej ścianie gardła powstające pod wpływem skurczu mięśnia zwierającego pierścienia gardłowego. Gdy tworzy się w. P., podniebienie miękkie przesuwa się ku tyłowi, a języczek podnosi się ku górze zamykając przestrzeń między gardłem a nosem. U dzieci z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wektor

  wektor; tensor pierwszej rangi mający 4 wartości (kierunek, wartość-moduł, zwrot, punkt przyłożenia). W. jest wyrażany graficznie strzałką. W. siły ciężkości; jest przyłożony do środka ciężkości, skierowany pionowo w dół, równy co do wartości masie ciała. W. siły mięśniowej; suma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warsztaty rehabilitacji przemysłowej

  warsztaty rehabilitacji przemysłowej; celowo zorganizowane środowisko pracy produkcyjnej lub usługowej dla rehabilitowanych pracowników przemysłu, w którym ogólne warunki, środki i metody pracy służą przywracaniu zdrowia, a przede wszystkim sprawności fizycznej oraz przygotowaniu psychicznemu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wentylacja a perfuzja

  wentylacja a perfuzja; prawidłowa objętość powietrza wentylującego płuca w jednostce czasu (V) jest w przybliżeniu równa objętości krwi przepływającej przez kapilary płucne w tym samym czasie (Q). Stosunek V do Q— jest równy w przybliżeniu jedności (0,75 — 1,0). Nierównomierny rozdział wentylacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warsztaty terapii zajęciowej

  warsztaty terapii zajęciowej; jedna z form pomocniczych terapii w szpitalach psychiatrycznych prowadzona w celu zatrudnienia dłużej hospitalizowanych pacjentów oraz preorientacji zawodowej. Ich rola w zmianie zawodu jest niewielka, ponieważ angażują zwykle chorych do prostych zajęć rzemieślniczych, nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry