Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Przyjęcie noworodka na oddział położniczo-noworodkowy

  Po dwóch godzinach od porodu położnica i noworodek zostają przetransportowani na oddział położniczo-noworodkowy. Przed przyjęciem noworodka na oddział położniczo-noworodkowy należy sprawdzić: wiarygodność opasek identyfikacyjnych z opisem zawartym w dokumentacji medycznej noworodka, płeć dziecka na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zaburzeń oddychania

  Pierwotną przyczyną zespołu zaburzeń oddychania jest niedobór lub brak surfaktantu, czyli substancji aktywnych napięciowo, które umożliwiają utrzymanie napowietrzenia pęcherzyków płucnych. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się znaczne zmniejszenie umieralności z powodu zespołu zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /05.06.2014 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadanie klinicysty: wiedzieć, kiedy należy zakończyć terapię

  Dotychczas mówiliśmy o tym, że ocena powrotu do zdrowia obejmuje wiele czynników. O ile część pacjentek może w pełni wyzdrowieć już po pierwszym cyklu leczenia, o tyle u innych proces ten może przebiegać stopniowo i wymagać więcej czasu, w ramach kilku cyklów terapeutycznych. Wobec tego klinicysta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowienie jako proces: użycie modelu zmiany zachowań w pracy klinicznej

  Może się zdarzyć, że przejmiemy sposób myślenia od pacjentek i będziemy pojmować proces powrotu do zdrowia jako dychotomiczny: ktoś jest albo chory, albo zdrowy, a ponadto uznamy, że w chwili zakończenia terapii pacjentka musi być zupełnie zdrowa. Naszym zdaniem lepiej jest, gdy zarówno klinicysta, jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca z rodziną

  Perspektywa systemowa może być pomocna w każdym podejściu terapeutycznym, ponieważ nie można postrzegać młodych ludzi w oderwaniu od środowiska, w którym funkcjonują. Z tego względu praca z młodzieżą w jakimkolwiek modelu terapeutycznym oznacza, że należy również wziąć pod uwagę pracę z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co nie jest powrotem do zdrowia - rozpoznawanie pozornego zdrowienia

  Choć mówimy o powrocie do zdrowia jako procesie, to jednak ma on swoje zakończenie. Czasem jednak pacjentka może spełniać tylko część z wymienionych wyżej kryteriów. Jak więc odróżnić osoby, które dokonują „ucieczki w zdrowie”, od tych, które nie skorzystały z terapii?

  Ogólnie rzecz biorąc, osoba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces leczenia z perspektywy pacjentki

  Uważamy, że ogromne znaczenie ma sposób postrzegania przez pacjentkę procesr powrotu do zdrowia, dlatego należy poświęcić czas na zgłębienie tego, jak silona odnosi do poczynionych przez siebie postępów i czy odczuwa lęki związane z zakończeniem terapii. Naszym zdaniem, niektóre pacjentki potrafią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjaźnie i rówieśnicy

  Klinicysta powinien przyjrzeć się przyjaźniom pacjenta. Rozmowa o rówieśnikach i kręgach towarzyskich jest ważna nie tylko dlatego, że pomaga w zrozumieniu wpływów i postaw, w otoczeniu których żyje dana osoba (np. postawy wobec sylwetki i masy ciała), lecz również pokazuje, w jaki sposób relacje te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przybieranie na wadze i otyłość

  Podczas pracy z pacjentkami otyłymi często oczekuje się, że schudną one w czasie terapii lub po jej zakończeniu. Jeżeli tak się nie dzieje, łatwo jest wpaść w pułapkę i uznać, że terapia się nie powiodła, a pacjentka nie wyzdrowiała. Tymczasem wytyczne NICE, dotyczące leczenia osób z zaburzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja: młoda osoba i jej rodzina

  Tak jak w przypadku każdej pracy terapeutycznej podejmowanej z młodymi ludźmi, konieczne jest rozważenie, czyja motywacja doprowadziła do skierowania na terapię i udziału w niej. Młoda osoba zazwyczaj nie poszukuje pomocy sama, lecz często zostaje przyprowadzona do placówki przez zaniepokojonego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pinezka Dodano /03.06.2014 Znaków /2 798

  praca w formacie txt

Do góry