Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Współruchy

  współruchy; ruchy mimowolne towarzyszące ruchom dowolnym: w fizjologii — uzupełniające ruchy czynne (np. balansowanie rąk w czasie chodzenia); w patologii — dodatkowe, zbędne ruchy, niekiedy zakłócające akt ruchowy i stanowiące wyraz niezróżnicowania czynności ruchowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydolność mięśni

  wydolność mięśni; zależy od stopnia wykorzystania energii. Określa się ją stosunkiem ilości energii przekształconej w zewnętrzną, mechaniczną pracę do ogólnej ilości energii zużytej podczas jej wykonywania (tzn. współczynnik pracy użytecznej). Sprawność mięśni człowieka, tzn. ilość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciąg czaszkowy

  wyciąg czaszkowy; metoda leczenia urazowych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego wprowadzona do lecznictwa przez Crutchfielda. Klamra wyciągowa (Crutchfielda, Malawskiego, Bluckberna, konstancińska lub inna) zostaje założona w otwory wytworzone w zewnętrznej warstwie kości skroniowych bądź ciemieniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząsanie

  wstrząsanie; technika masażu klasycznego zbliżona do oklepywania i najczęściej łączona w czasie zabiegu z wibracją. Zob. też masaż wibracyjny.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki ośrodek opiekuna społecznego

  wojewódzki ośrodek opiekuna społecznego; komórka organizacyjna wojewódzkiego szpitala zespolonego zajmująca się sprawami —> pomocy społecznej środowiskowej. Do zadań wojewódzkiego ośrodka należy: analiza i ocena potrzeb -> pomocy społecznej i problemów społecznych danego terenu, sporządzanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym

  więź rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; jeden z podstawowych elementów, jakie bierze się pod uwagę w ocenie, planowaniu i przygotowywaniu programu postępowania rehabilitacyjnego. Postawy rodzicielskie wobec dzieci niepełnosprawnych charakteryzują dość specyficzne błędy. Spotyka się postawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów

  Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów; związek zrzeszający spółdzielnie inwalidów z terenu jednego województwa. Władzami związku są: zjazd delegatów, rada i zarząd WZSI. Zrzeszony jest w -» Centralnym Związku Spółdzielni Inwalidów.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź społeczna

  więź społeczna; więź łącząca jednostki, podgrupy i inne elementy składowe społeczeństwa w funkcjonalną całość zdolną do utrzymania się i rozwoju. Każdą grupę społeczną, jeśli ma trwać, musi cechować więź, która ją podtrzymuje wewnętrznie, tworzy lojalność jej członków, zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wózek sportowy

  wózek sportowy; wersja wózka inwalidzkiego dostosowanego do wymogów konkurencji sportowych rozgrywanych w -> grupie startowej inwalidów IV. Na zawodach w. s. jest podstawowym wyposażeniem zawodnika i jego zalety decydują często o wynikach. W. s. musi odpowiadać następującym wymogom zasadniczym: a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkładka ortopedyczna

  wkładka ortopedyczna; odpowiednio ukształtowana wkładka korkowa lub z elastycznego tworzywa umieszczona wewnątrz buta. Jej zadaniem jest korekcja ustawienia stopy, podparcie lub odciążenie określonych powierzchni podeszwowych stopy, albo wyrównanie skrócenia kończyny. Stanowi część -> obuwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /13.01.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt

Do góry