Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych; instytucja państwowa, do której należy całokształt spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, w szczególności: ustalanie prawa do świadczeń społecznych takich, jak: emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne, zasiłki chorobowe itp., wypłacanie tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowanie osobowości typu A i typu B

  zachowanie osobowości typu A i typu B; rozróżnia się typy osobowości A i B, które mają duży wpływ nie tylko na podatność osobniczą do zachorowania na chorobę wieńcową, lecz też na jej rehabilitację.

  Zachowanie typu A; polega na angażowaniu się w stałą walkę o zdobycie wielu rzeczy w jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia pamięci

  zaburzenia pamięci; objawy często występujące w chorobach psychicznych, szczególnie związanych z uszkodzeniem o.u.n. Dotyczą zwykle zarówno zapamiętywania, przechowywania, jak i odtwarzania engramów pamięciowych i są istotnym składnikiem m.in. -> otępienia. Przemijające upośledzenie zdolności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych

  zakłady leczniczo-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych; placówki podległe resortowi zdrowia lub oświaty, w których odbywa się rehabilitacja dzieci i młodzieży wymagająca specjalistycznych zabiegów i pielęgnacji. W zakładach tych personel pedagogiczny pracujący w szkole szpitalnej realizuje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia

  zagrożenia; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Z. mają zarówno charakter obiektywny, jak i subiektywny, tj. znajdują odbicie w stanie psychicznym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne

  zaburzenia psychiczne; przemijające lub trwałe niekorzystne zmiany czynności psychicznych: myślenia, nastroju, intelektu, świadomości, pamięci itp. Z. p. mogą mieć charakter -> psychozy lub zaburzeń niepsychotycznych, do których zalicza się -> zaburzenia osobowości, nerwice, upośledzenie umysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia w pracy

  zagrożenia w pracy; sytuacje, w których zachodzi zwiększone prawdopodobieństwo utraty zdrowia lub życia, albo też szkód materialnych lub moralnych. Zagrożenia w p. mają zarówno charakter obiektywny w wyniku działania czynników fizycznych, jak i swoje odbicie w psychice ludzkiej. Z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia psychiczne w padaczce

  zaburzenia psychiczne w padaczce; występują tylko u części chorych. Dzieli się je następująco (wg A. Bilikiewicza): 1) z. p. będące następstwem tego samego czynnika uszkadzającego, które doprowadziło do padaczkorodnego uszkodzenia mózgu (np. zespół psychoorganiczny z padaczką pourazową po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie ruchowe

  zahamowanie ruchowe; wyraża się zmniejszeniem liczby ruchów i może występować w różnym stopniu nasilenia — od niewielkiego spowolnienia motoryki, aż do -> osłupienia. Z. r. towarzyszą zwykle inne objawy spowolnienia procesów psychicznych, np. -> spowolnienie myślenia i zaburzenia kontaktu słownego —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia świadomości

  zaburzenia świadomości; cechuje upośledzona lub zniesiona zdolność postrzegania i rozumienia zjawisk zachodzących w świecie zewnętrznym, jak i we własnej psychice chorego, utrudnienie kontaktu z otoczeniem, zmniejszenie zdolności do reagowania na bodźce zewnętrzne oraz -» zaburzenia pamięci. Z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 213

  praca w formacie txt

Do góry