Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zasady optymalnej stymulacji

  zasady optymalnej stymulacji; dostosowanie ilości i nasilenia bodźców w postępowaniu rehabilitacyjnym wobec osób z zaburzeniami psychicznymi do indywidualnego, obniżonego w większości przypadków, progu zdolności adaptacyjnych. Zbyt małe wymagania stawiane choremu przez otoczenie, ubóstwo zdarzeń i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłki celowe

  zasiłki celowe; zasiłki na zakup żywności, opału, odzieży, bielizny pościelowej i osobistej, niezbędnych sprzętów domowych. Stanowią one uzupełnienie koniecznych środków utrzymania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i mają szczególnie duże znaczenie dla rencistów pobierających minimalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie poprzeczne rdzenia

  zapalenie poprzeczne rdzenia; termin określający do niedawna nieściśle każde nieurazowe nagłe wystąpienie -> zespołu poprzecznego uszkodzenia rdzenia, o różnej etiologii, najczęściej naczyniowej, pourazowej (krwawienie z pourazowych tętniaków) lub rzadziej — alergiczno-zapalnej (np. w przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakrzep tętnic mózgowych;

  zakrzep tętnic mózgowych; jeden z rodzajów -> udaru mózgowego; występuje zazwyczaj u ludzi w szóstej lub siódmej dekadzie życia, może jednak pojawić się w każdym wieku (u dzieci może być następstwem urazu czaszki lub szyi). Najczęściej umiejscawia się w tętnicach szyjnych lub środkowych mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie

  zapalenie; odczyn obronny ustroju na miejscowe działanie szkodliwych czynników. Zmiany zapalne rozwijające się w miejscu działania czynnika chorobowego tworzą tzw. ognisko zapalne. Zapalenie kości (ostitis) może być swoiste lub nieswoiste i obejmować wszystkie składowe kości i szpiku. Krwiopochodna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamroczenie

  zamroczenie; zespół zaburzeń świadomości, w którym występuje zwężenie pola świadomości do określonego wycinka rzeczywistości, osłabienie łub zniesienie kontaktu ze światem zewnętrznym i utrata związku z przeszłością i przyszłością (w czasie zamroczenia chory nie pamięta wydarzeń z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie naczyń zakrzepowo-zarostowe

  zapalenie naczyń zakrzepowo-zarostowe; choroba Buergera; charakteryzuje się odczynem zapalnym ściany naczyń prowadzącym do zakrzepu, z następczym zwężeniem lub zamknięciem światła naczyń. Występuje najczęściej u młodych mężczyzn, nałogowych palaczy tytoniu przeważnie przed 35 rokiem życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamroczenie padaczkowe

  zamroczenie padaczkowe; stan obniżenia lub wyłączenia świadomości zarówno z objawami dodatkowymi (pobudzenie ruchowe, majaczenie), jak i bez nich. Może występować podczas -> napadu padaczkowego, podczas -> stanu padaczkowego (uogólnionego lub częściowego niedrgawkowego), bezpośrednio po napadzie, lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie opłucnej wysiękowe

  zapalenie opłucnej wysiękowe; zapalenie błony surowiczej pokrywającej płuco i wyściełającej wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej z tworzeniem się płynu zapalnego (wysięku), który gromadzi się w jamie opłucnej.

  Etiologia różna, często w przebiegu zakażenia gruźliczego. Objawy ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik mięśni

  zanik mięśni; zmniejszenie masy mięśnia wskutek zwyrodnienia i zmniejszenia w nim liczby czynnych włókien mięśniowych (osiowy objaw odnerwienia). W postaci ograniczonej występuje jako objaw ogniskowego uszkodzenia układu nerwowego, w postaci uogólnionej — jako główny objaw -> chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /olek1 Dodano /14.01.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry