Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych

  zasiłki dla rodzin niepełnosprawnych; w celu przyjścia z pomocą finansową rodzinom posiadającym dzieci z trwałym kalectwem, w połowie lat 70 zostały wprowadzone zasiłki wychowawcze. Celem tego rodzaju świadczeń jest umożliwienie rodzicom sprawowania odpowiedniej opieki nad dzieckiem w domu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada powtarzalności oddziaływań w rehabilitacji chorych psychicznie

  zasada powtarzalności oddziaływań w rehabilitacji chorych psychicznie; wynika z nawracającego w wielu przypadkach przebiegu chorób psychicznych. Zarówno osoby prowadzące rehabilitację, jak chory i jego środowisko muszą dostosować długofalowy plan postępowania do możliwości nawrotu choroby, po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie wielomięśniowe

  zapalenie wielomięśniowe; polimiozyt; zespół chorobowy, w którym występuje ból, osłabienie i zanik mięśni, a w obrazie histologicznym wyraźny odczyn zapalny. Oprócz postaci o etiologii znanej (wirusowej, pasożytniczej) postać tzw. idiopatycznego z. w. zaliczana jest do grupy -> kolagenoz. Leczenie:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada stopniowania trudności w rehabilitacji psychicznie chorych

  zasada stopniowania trudności w rehabilitacji psychicznie chorych; wiąże się z -> zasadą optymalnej stymulacji i polega na zwiększaniu obciążenia „krok po kroku", przy czym tempo, z jakim to obciążenie można zwiększać, powinno być dostosowane do indywidualnych możliwości chorego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapis analogowy

  zapis analogowy; wykres badanej wielkości w funkcji czasu a = f(t). np. zapis ekg, emg lub siły w czasie. Zapisu dokonuje odpowiedni rejestrator.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej

  zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej; uwzględnia ogólnie przyjętą w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jednoczesną rehabilitację: leczniczą, psychologiczną, społeczną i zawodową. Zasada ta obejmuje także w nie mniejszym stopniu system oddziaływań na najbliższe i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych

  zasada jedności metod w rehabilitacji psychicznie chorych; kompleksowe stosowanie leczenia biologicznego i oddziaływań psychospołecznych w taki sposób, aby działanie uboczne jednej ze stosowanych metod nie stanowiło przeszkody lub niebezpieczeństwa nadmiernego obciążenia przy innych metodach. Np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasięgi ruchów kończyn

  zasięgi ruchów kończyn; z punktu widzenia antropometrycznego dzielimy je na: 1) dosięgowy maksymalny (Dm) — określony zasięgiem obwodowym części kończyn górnych i dolnych przy wychyleniu ciała z postawy statycznej. Ma on znaczenie dla bhp; 2) dosięgowy normalny (Dn) — różniący się od poprzedniego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada kompleksowości

  zasada kompleksowości; podstawowa zasada rehabilitacji mówiąca o wieloaspektowym oddziaływaniu na inwalidę (osobę niepełnosprawną) w kierunku zaspokojenia wszystkich jego potrzeb rehabilitacyjnych przez zespół rehabilitacyjny (specjalistów).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasiłek wyrównawczy; zasiłek rehabilitacyjny

  zasiłek wyrównawczy; zasiłek rehabilitacyjny; forma świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych. Z. w. przysługuje pracownikowi o zmniejszonej sprawności do pracy spowodowanej: 1) chorobą zawodową, jeżeli pracownik wymaga przekwalifikowania lub zmiany rodzaju pracy; 2) skutkami wypadku lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt

Do góry