Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespół paranoidalny

  zespół paranoidalny; cechują go zaburzenia psychiczne w zakresie funkcji poznawczych, dążeniowych i życia uczuciowego oraz zatarcie granicy między świadomością chorego a światem zewnętrznym. W z. p. występują -> urojenia: oddziaływań ksobnych, prześladowcze i in. Oprócz urojeń mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Browna-Sequarda

  zespół Browna-Sequarda; zespół objawów występujący w następstwie połowicznego uszkodzenia rdzenia; poniżej ogniska po stronie uszkodzenia — niedowład z zaburzeniem czucia głębokiego, po stronie przeciwnej — zaburzenie czucia bólu i temperatury. Jest najczęściej następstwem uszkodzenia rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność motoryczna

  zdolność motoryczna; zdolność mięśniowa i energia do wykonywania ruchów roboczych przez pracownika podczas pracy produkcyjnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów

  zatrudnienie inwalidów; włączenie inwalidów do pracy zawodowej w wyniku procesu rehabilitacji. Polega na zapewnieniu rodzaju i warunków pracy stosownych do ich psychofizycznych możliwości i kwalifikacji zawodowych. Formy z. i. są następujące: 1) w zwykłych zakładach pracy — na specjalnie dobranych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie protezy kończyny górnej

  zawieszenie protezy kończyny górnej; konstrukcja szelkowo-cięgnowa mocująca protezę do ciała inwalidy oraz sterująca funkcjami zachodzącymi w układzie protezy, wykorzystującej mięśniowe źródło energii mechanicznej (-> źródło energii protezy kończyny górnej). Rozróżnia się zawieszenie nośne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów w domach pomocy społecznej

  zatrudnienie inwalidów w domach pomocy społecznej; aktywizacja zawodowa inwalidów zdolnych do pracy przebywających w domach pomocy społecznej, np. w domach dla umysłowo upośledzonych, psychicznie chorych, przewlekle chorych. Może ono odbywać się w formie: 1) zatrudnienia zorganizowanego przez dom pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie szelkowe protezy kończyny dolnej

  zawieszenie szelkowe protezy kończyny dolnej; rodzaj zawieszenia protez uda obecnie rzadko stosowany, tylko na specjalne wskazania. Jednoramienne, dwuramienne lub kamizelkowe szelki stosuje się osobom nie tolerującym ucisku na powłoki brzuszne z powodu bólów, przepuklin itp., a czasem też osobom otyłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie inwalidów w środowisku naturalnym

  zatrudnienie inwalidów w środowisku naturalnym; zatrudnienie inwalidów w zwykłych warunkach pracy (w zakładach produkcyjnych, usługowych, spółdzielniach pracy, rolnictwie) na stanowiskach dobranych lub w razie potrzeby przystosowanych do obniżonej zdolności do pracy i kwalifikacji zawodowych. Na tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność do pracy

  zdolność do pracy; przydatność do pracy; zespół warunków wewnętrznych umożliwiających człowiekowi efektywne wykonywanie pracy zawodowej. Dzieli się je na warunki: 1) fizyczne (stan zdrowia, sprawność poszczególnych narządów; wydolność wysiłkowa); 2) psychiczne (poziom inteligencji, cechy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej

  zatrudnienie pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej; zakład pracy obowiązany jest zatrudnić pracownika po odbyciu rehabilitacji zawodowej (przemysłowej) zgodnie z jego kwalifikacjami zawodowymi i wskazaniami lekarskimi, jak również stwarzać mu warunki do podwyższenia kwalifikacji nabytych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt

Do góry