Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Złamanie szyjki kości udowej

  złamanie szyjki kości udowej; występuje najczęściej u ludzi starszych w wyniku działania pośredniego (bocznej siły obrotowej) lub bezpośredniego (upadek na bok). W zależności od lokalizacji wyróżnia się złamania: pod głowowe, przezszyjkowe i krętarzowe. Uwzględniając mechanizm urazu oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca

  zmiany hemodynamiczne u chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca; są zróżnicowane w zależności od miejsca wszczepienia sztucznych zastawek, kurczliwości mięśnia serca, współczynnika wykorzystania tlenu oraz aktywności fizycznej chorego. U chorych z wszczepionymi sztucznymi zastawkami w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej

  złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej; obejmuje jeden lub oba kłykcie. Mechanizmy i typy złamań (Y, V, T), jak w -> złamaniach dalszej nasady kości udowej. Mogą łączyć się z uszkodzeniem więzadeł pobocznych kolana, krzyżowych, łąkotek, a niekiedy — nerwów i naczyń dołu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie dalszej nasady kości udowej

  złamanie dalszej nasady kości udowej; rozróżnia się złamania nadkłykciowe oraz przezkłykciowe. Złamania nadkłykciowe cechuje przemieszczenie odłamu obwodowego do tyłu (przez mięsień brzuchaty łydki). Ostry koniec odłamu może uciskać lub uszkodzić tętnicę podkolanową lub nerw piszczelowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół serca płucnego przewlekły

  zespół serca płucnego przewlekły; postać niewydolności krążenia wywołana chorobami płuc. W wyniku zmniejszenia ogólnego przekroju naczyń płucnych dochodzi do wzrostu ciśnienia krwi w tętnicy płucnej, co obciąża nadmierną pracą prawą komorę i prawy przedsionek serca i prowadzi do ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie Monteggia

  złamanie Monteggia; złamanie kości łokciowej w 1/3 górnej wysokości, z jednoczesnym zwichnięciem kości promieniowej do przodu, rzadziej do tyłu. Spowodowane najczęściej urazem bezpośrednim (upadek, cios z góry w przedramię), powodującym zwykle kątowe ustawienie odłamów kości łokciowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania kostek goleni

  złamania kostek goleni; dzielą się na złamania jednokostkowe (częściej kostki zewnętrznej), dwukostkowe oraz tzw. złamanie trójkostkowe (Cottona), gdy oprócz kostek odłamany jest fragment tylnej krawędzi kości piszczelowej.

  Leczenie. W złamaniu pojedynczej kostki — unieruchomienie w opatrunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Straussa

  zespół Straussa; zespół zaburzeń funkcji poznawczych, opisany przez A. A. Straussa (1947), występujący u dzieci z uszkodzeniami mózgu. Z. S. charakteryzuje się wzmożoną pobudliwością nerwową, dołączającymi się nieraz do niej agresywnością i niezrównoważeniem emocjonalnym. Dzieci z z. S...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania rzepki

  złamania rzepki; mogą nastąpić pod wpływem działania pośredniego (nagły skurcz mięśnia czworogłowego przy zgiętym stawie kolanowym) lub w wyniku urazu bezpośredniego. Rozróżnia się z. rz. bez rozejścia się odłamów (rzadziej), z rozejściem się odłamów oraz złamanie wieloodłamowe. Złamanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Sudecka

  zespół Sudecka; zanik kości plamisty ; powikłanie pourazowe (po złamaniach kości i urazach stawów) dotyczące najczęściej stopy, stawu skokowego, ręki, stawu nadgarstkowego. Z. S. rozpoczyna się bolesnym obrzękiem, bladością lub fioletowym zabarwieniem skóry, która staje się gładka, błyszcząca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirona Dodano /14.01.2013 Znaków /1 142

  praca w formacie txt

Do góry