Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  MAKUMBA

  Brazylijska kompozycja wierzeń indiańskich i afrykańskich z elementamiceremoniału chrześcijańskiego. Stanowi ważny składnikniekonwencjonalnych metod leczenia na kontynencie Ameryki Południowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LĘK

  Niepokój. Rodzaj emocji podobnej do strachu, ale o trudnych dozidentyfikowania źródłach i niełatwym procesie leczenia. Często lęk jestprzedmiotem terapii za pomocą -> PSYCHOANALIZY i -> HIPNOZY. Skuteczneteż bywają -> AUTOSUGESTIA i -> AUTORELAKS.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKOMANIA

  Lekozależność, stan powstający w wyniku systematycznego przyjmowanialeków. Obok dobrze opisanych w fachowej literaturze zjawisk uzależnieniasię od leków narkotycznych (morfina, barbiturany itd.:), które mająjednak charakter ograniczony, mamy do czynienia ze stale rosnącym,nadmiernym zażywaniem leków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LF (LIFE FIELD)

  Ang. - pole życia. Jedna z wielu koncepcji -> BIOPOLA zakładająca, żekażdy żywy organizm otoczony jest polem elektromagnetycznym stanowiącymogniwo łączące ciało z psychiką i kontrolującym wszystkie jego funkcje.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPTONY

  Supermałe, hipotetycznie najmniejsze cząstki materii. Wg niektórychpoglądów leptony są nośnikiem wszystkich zjawisk -> PSI. Uważa się też,że suma leptonowych pól człowieka stanowi jego -> DUSZĘ. Niezwykleinteresującą może być informacja (patrz nr 9/91 "Nieznany Świat"), żetak rozumianą duszę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBIDO

  Termin wprowadzony przez -> FREUDA oznacza wg -> PSYCHOANALIZY szerokorozumiany popęd płciowy, silny motyw postępowania człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LETARG

  Stan pozornej śmierci, któremu towarzyszy ogólne spowolnienie iosłabienie procesów życiowych. Charakteryzuje się m.in. niereagowaniemna bodźce zewnętrzne. Może być skutkiem -> HIPNOZY. Stan letargupotrafili wywoływać u siebie niektórzy wyćwiczeni zwolennicy skrajnychtechnik ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIE PAPILARNE

  Sieć pofałdowań skórnych tzw. -> DERMATOGLIFÓW występujących naopuszkach i wewnętrznych powierzchniach dłoni i stóp. Wyróżnia się naopuszkach palców trzy podstawowe wzory linii: łukowaty, pętlowy iwirowy. Innymi liniami i znakami na rękach zajmuje się m.in. ->CHIROMANCJA.

  Interesującą cechą lini...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEWIATAN

  Potwór morski często symbolizujący zło. Współcześnie oznacza symbolczegoś monstrualnego, ogromnego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOURDES

  Miasteczko francuskie, w którym w roku 1858 14-letnia BernadettaSoubirous doznała 18-krotnego nawiedzenia przez Matkę Boską. Od tegoczasu sława Lourdes stale rośnie jako miejsca, gdzie chorzy doznają mocycudownego uzdrowienia. Obecnie Lourdes jest najsłynniejszym miejscem naświecie, w którym dokonują się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Zenona Dodano /17.01.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt

Do góry