Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO ZWIERZĄT

  W dniu 15.10.1978 r. w Paryżu UNESCO uchwaliła "Światową Deklarację PrawZwierzęcia", w której m.in. czytamy: "Uznanie przez gatunek ludzki prawainnych gatunków zwierzęcych do egzystencji stanowi podstawę dowspółistnienia wszystkich istot żywych (...), poszanowanie zwierzątprzez człowieka wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

  Promieniowanie, które poza innymi efektami powoduje jonizację atomów icząstek ciała, przez jakie przechodzi. Ponieważ jonizacja powoduje dośćzasadnicze zmiany w charakterze i przebiegu procesów chemicznych, tymsamym wpływa na ciała żywe.

  W zależności od rodzaju natężenia i czasupromieniowania wpływ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄDY CZYNNOŚCIOWE

  Powstają wskutek przepływu jonów między miejscem pobudzonym aniepobudzonym w tkance nerwowej, mięśniach i gruczołach, są przejawembioelektrycznej czynności tkanek (nerwów, mięśni szkieletowych, serca,mózgu). Prądy czynnościowe mogą być mierzone przez -> EEG, -> EKG, ->EMG.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA

  Umysłowy i psychiczny stan gotowości określający zachowania i decyzjejednostki, powstały w wyniku kompilacji: predyspozycji i doświadczenia.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT DO NATURY

  Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Naturalnej, adres redakcji:Warszawa, ul. Tamka 49 m 5, tel. 27-50-58. Wyd. Egross. Red. nacz.Monika Nowakowska - Jucewicz. Cena we wrześniu 1991 - 5000 zł.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODŚWIADOMOŚĆ

  Pojęcie wprowadzone do medycyny na szeroką skalę przez -> FREUDA dlaokreślenia stanu pośredniego pomiędzy świadomością a nieświadomością.Tkwiące w podświadomości różne przeżycia i zdarzenia, nie uświadamianeprzez człowieka, mogą być w skutek zastosowania różnych technik ->PSYCHOANALIZY...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "POŻYTEK"

  Oryginalna potrawa wg przepisu J.Schulz i E.Uberhuber z książki "Leki zBożej Apteki". "Zmieszać i ześrutować w młynku do mielenia kawy po 2łyżki pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa. Dodać 2 łyżki otrąb pszennych,rodzynki lub siekane skórki pomarańczowe. Gotować 5 minut w 1/2 l wody.

  Zdjąć z ognia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLARITY

  Ang. - biegunowość. Polarity jest eklektycznym systemem wielostronnegooddziaływania terapeutycznego na człowieka. Metodę opracował dr RandolfStone, który założył nawet specjalny Instytut Polarity w Indiach. Wpolarity wykorzystywane są elementy filozofii, etyki i medycyny oraztechniki i metody wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRANA

  Energia wszechświata, energia życia przypływająca z kosmosu, zasilającaczłowieka, stymulująca jego energię psychiczną.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLARYZACJA

  Ciało ludzkie jest spolaryzowane. Na ogół prawa połowa ciała i liniaśrodkowa przednia posiadają znak plus, a lewa połowa i linia środkowatylna są ujemne. Informacja ta ma pewne znaczenie przy realizowaniuróżnych procedur magnetoterapeutycznych. Zjawisko to silniej występuje u->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry