Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  REWITALIZACJA

  Wg. -> WIŚNIEWSKIEJ-ROSZKOWSKIEJ rewitalizacja to "zwiększenieżywotności ustroju i ogólne usprawnienie jego procesów życiowych". Wznacznym zakresie rewitalizacja pokrywa się z pojęciem odmładzania. Zagłówne metody rewitalizacji uważa się dietoterapię, ergoterapię,psychoterapię, farmakoterapię oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYODORAKU

  Opracowana przez Japończyka Nakataniego metoda określania za pomocąpomiaru przewodnictwa elektrycznego w -> MERIDIANACH stanów pomocnychprzy diagnozowaniu, a także ustalaniu zakresu terapii i kontroli jej przebiegu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZONANS

  W fizyce zachodzące przy jednakowej częstotliwości zjawisko wymuszaniaprzez drgania zewnętrzne drgań własnych. W obszarze -> PARAPSYCHOLOGIIprzywołuje się prawa rezonansu (ściślej rezonansu elektronowego) dlawyjaśnienia niektórych zjawisk -> PSI. Pojęcie rezonansu jestszczególnie interesujące w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJMER JERZY

  Jeden z czołowych -> HEALERÓW polskich. Z wykształcenia filozof,poliglota, posiada wszechstronną znajomość medycyny, homeopatii,ziołolecznictwa. Współpracuje z lekarzami. Wielokrotnie poddawał siębadaniom, które potwierdziły jego wybitne zdolności bioenergetyczne.Leczy padaczkę, choroby płuc, alergie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADIESTEZYJNA OCHRONA ŚRODOWISKA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się lokalizacją promieniowanianiekorzystnie wpływającego na człowieka oraz eliminowaniem jego skutkówprzez instalowanie odpowiednich urządzeń (ODPROMIENNIKI, EKRANYRADIESTEZYJNE), co przynosi w wielu przypadkach znaczną poprawę zarównow stanie zdrowia, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGENERACJA

  Odnowienie, odtwarzanie, odrost utraconych komórek, tkanek, narządów. Wogólniejszym znaczeniu przywrócenie utraconych sił i energii. Istniejąhipotezy, że w aparacie genetycznym człowieka zakodowane są znaczniewiększe możliwości pełniejszego odtwarzania zużytych, czy utraconychtkanek i narządów niż ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADIOTERAPIA

  Dział -> RADIOBIOLOGII zajmujący się zastosowaniem dla celów leczniczych-> PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, głównie w przypadku nowotworówzłośliwych. W zwalczaniu raka wykorzystywane jest m.in. zjawiskowiększej promienioczułości tkanki nowotworowej w porównaniu z tkankązdrową. Podstawową zasadą techniki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REHABILITACJA

  Przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej przez stosowanieodpowiednich zabiegów leczniczych. Rehabilitacja powinna mieć charakterkompleksowy, -> PSYCHOSOMATYCZNY tj. mający na celu tak fizyczne jak ipsychiczne przygotowanie do życia, w tym adaptację społeczną chorego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RANGOWA LISTA STRESU (RLS)

  Technika samooceny odporności psychicznej na ujemne bodźce stresowe i wpewnym sensie także technika terapii antystresowej, która sprzyjawyrobieniu refleksyjnego stosunku do biegu zdarzeń życiowych i ichwpływu na samopoczucie. Zainteresowany, w określonych odstępach czasu(raz na tydzień, raz na miesiąc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REICHA TERAPIA

  Jeden z podstawowych kierunków psychoterapeutycznych opracowany przezWilhelma Reicha. Istota Reicha terapia polega na realizowaniuspecyficznej procedury analityczno-diagnostycznej, podczas którejpsychoterapeuta stara się przełamać często nieuświadamiany opórpacjenta, który broni się przed analizą, nie chce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Kiryyyyyy Dodano /22.01.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt

Do góry