Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  RYTMY KOSMICZNE

  Życie człowieka jest w znacznym stopniu zdominowane i regulowanezewnętrznymi wpływami kosmosu. Należą do nich:- Ruch obrotowy Ziemi (24 godziny) i ruch postępowy Ziemi wokół Słońca(365 dni i 6 godzin). Nachylenie płaszczyzny równika pod kątem 23stopnie 27' do płaszczyzny -> EKLIPTYKI, co jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RĘKA

  W wielu technikach diagnostycznych i terapeutycznych medycynyniekonwencjonalnej ręka odgrywa zasadniczą rolę jako obiektbezpośredniej szczegółowej analizy w -> CHIROMANCJI, wytwórca w ->GRAFOLOGII, czy narząd leczący w -> MANUPUNKTURZE, -> MASAŻU, ->AKUPRESURZE, -> DIGITOPUNKTURZE, -> MUDRY, -> BSM, ->...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REOENCEFALOGRAFIA (REG)

  Metoda rejestracji napięcia intelektualnego. Najogólniej, metoda REGpozwala stwierdzić, że do organizmu człowieka (także zwierząt) dopływaz zewnątrz energia niezbędna dla aktywności psychicznej. Uważa się przytym, że energia ta napływa bezpośrednio z kosmosu. Podczas badań REGstwierdzono, że w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RĘKA TRUPIA

  W starożytności (Pliniusz Starszy) i średniowieczu kultywowano pogląd,że dotknięcie ręki nieboszczyka wpływa lecząco. Procedurawykorzystywania rąk zmarłych w celach leczniczych i magicznych byłaczęsto bardzo skomplikowana, czasem wręcz makabryczna. Np. bardzoceniony był palec nienarodzonego dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROFLEKSJA

  Technika ćwiczeń mięśniowych stosowana w różnych terapiachpsychosomatycznych. Polega na świadomym kierowaniu wysiłku mięśniowegodo wewnątrz, na siebie samego, a nie na zewnątrz siebie, na środowisko.Inaczej oznacza to powstrzymywanie się od ekspresji. Patrz: ->GESTALTTERAPIA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLFING

  Specyficzna technika rozciągania mięśni, likwidacji ich nadmiernychprzykurczów i zrostów specjalnym masażem. Ida Rolf, która opracowała tęprocedurę, wychodzi z założenia, że skoro typ umięśnienia jest odbiciemstanów psychicznych człowieka, to zgodnie z zasadą jednościpsychosomatycznej, zmiany w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROKOGNICJA

  Jasnowidztwo. Zdolność widzenia przeszłości bez udziału w zdarzeniachlub bez kontaktu z osobami lub rzeczami będącymi przedmiotem retrokognicji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻDŻKARSTWO

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się badaniem i opracowywaniempraktycznych programów wykorzystania -> RÓŻDŻKI do wykrywania,lokalizowania i określania cech interesujących obiektów, głównie ciekówwodnych, złóż podziemnych, przedmiotów itp. Istotą efektu różdżkarskiegonie jest, jak się często...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETROSPEKCJA

  Odtwarzanie w pamięci przeżyć psychicznych doznawanych w przeszłości,przywoływanie minionych zdarzeń, rozpamiętywanie ich.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH

  Realizowana w bogatym zestawie środków aktywność fizyczna jest nie tylkojednym z podstawowych warunków rozwoju fizycznego i wspomagania zdrowia,ale zarazem najwszechstronniej działającym środkiem profilaktykipsychosomatycznej, a nawet w wielu wypadkach jedynym skutecznym środkiemleczniczym. Główną formą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /24.01.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt

Do góry