Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNA BADANIE

  Jedna z najbardziej rozwiniętych, choć bardzo trudnych technikdiagnostycznych w -> CHIŃSKIEJ MEDYCYNIE. Początki tej metody sięgają Vw. p.n.e. Obecnie doświadczeni lekarze chińscy są w stanie odróżnićponad 40 rodzajów tętna i na tej podstawie postawić nie tylko diagnozę,ale ustalić również system...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERAMENT

  Temperament jest zespołem uzewnętrzniających się cech opartych nawrodzonych właściwościach układu nerwowego i czynnościach gruczołówwydzielania wewnętrznego. Z wielu równolegle fukcjonujących teorii możnawyłonić pewne cechy wspólne temperamentu, którymi są m.in. stałe cechyzachowania, takie jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNO

  Liczba uderzeń (skurczów) serca na minutę. Dla celów diagnostycznych itreningowych rozróżnia się tętno spoczynkowe (stan spoczynku, leżenia,siedzenia) i tętno wysiłkowe (intensywna praca, bieg, wysiłek). Tętnomierzy się przez 15 sek., a wynik mnoży się przez 4.

  W niektórych technikach medycyny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEMEDYCYNA

  W medycynie niekonwencjonalnej terminu tego używa się czasem, główniepod wpływem audycji telewizyjnych i -> KASZPIROWSKIEGO, dla metodterapii stosowanej za pośrednictwem telewizji.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TCHI - KUNG

  Bioenergoterapia chińska. Wg tchi-kung energia kosmiczna tchi jestpodstawowym źródłem zasilania bioenergetycznego człowieka. Zaburzenia wtym zasilaniu i obiegu energii są podstawową przyczyną choroby,usunięcie tych zaburzeń zaś podstawowym torem terapii.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAJEMNICZE PIERŚCIENIE

  W ostatnich latach pojawiło się w prasie wiele sensacyjnych doniesień oodkryciu na terenie różnych krajów tajemniczych śladów na polach (dużewydeptane koła, pierścienie).

  Odnotowano informacje o blisko 1000 takichśladów o średnicy kilkunastu metrów. Szczególne nasilenie tego zjawiskawystąpiło w latach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI NIEWERBALNE

  Inscenizowane zajęcia, gry i zabawy ruchowe stosowane w -> PSYCHOTERAPIIi -> SOCJOTERAPII. Wyzwolone podczas tych zabaw emocje i postawy sąnastępnie omawiane w grupie.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALASSOTERAPIA

  Leczenie wodą morską i klimatem morskim. Oprócz wielu dobrze znanychefektów leczniczych powodowanych przez kuracje nadmorskie dodać możnajeszcze jedną, dotąd mało znaną: otóż szum morza zawiera w sobie takieserie szmerów i dźwięków, które nie są słyszane przez człowieka, alemają nań bardzo dobry...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEBIOENERGOTERAPIA

  Przeprowadzanie techniką -> BIOENERGOTERAPII zabiegów diagnostycznych ileczniczych na odległość, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem(pacjentami).

  Wg różnych opinii można m.in. uzyskiwać efekty leczniczeprzez nawiązanie telepatycznego kontaktu z daną osobą podczas specjalnego "zdalnego" seansu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TALIZMAN

  Znak, figura, symbol, zazwyczaj z motywem astrologicznym i zaopatrzonydodatkowo jakimś słowem, zdaniem, zaklęciem. Talizman z reguły jestprzygotowany indywidualnie dla określonej osoby po analizie jejcharakteru, potrzeb, upodobań i marzeń. Talizman w zasadzie stanowiącelement astrologiczny powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry