Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TELEPATIA

  Przekazywanie na odległość różnych treści bez pośrednictwa znanychśrodków fizycznych. Przekaz może dotyczyć nie tylko konkretnych myśli,ale także różnych stanów psychicznych, wzruszeń, nastrojów, przeczućitp. Zdolności telepatyczne są czasem jednym z objawów ponarkotycznych.

  Nie zostało dotąd...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  THETA ZJAWISKA

  Gr. - theta od Thanatos - śmierć. Zjawiska obejmujące w ->PARAPSYCHOLOGII zagadnienia istnienia i przejawiania się aktywności psychicznej człowieka po jego śmierci.

  Patrz m.in. -> ŻYCIE PO ŚMIERCI,-> FOTOGRAFIA DUCHOWA, -> PRZEISTOCZENIE PSYCHICZNE, -> REINKARNACJA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA TKANKOWA

  Zastosowanie do leczenia, w tym inwolucji starczej, świeżych komórekpochodzących z innych organizmów. Metoda ta była wypróbowywana już wprzeszłości, sądzono bowiem, że młode organizmy zawierają jakieśsubstancje, czy siły zdolne do "odmładzania" starych ustrojów.

  Współcześnie jest coraz głośniej o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEPLASTIA

  Zdolność niektórych organizmów -> MEDIÓW do wydzielania z siebiesubstancji -> EKTOPLAZMY przybierającej różnorodną postać mglistejplazmy, w której mogą pojawiać się mniej lub bardziej wyrazistefragmenty czy części ciała. Ektoplazma jest wg tych informacji ściślezwiązana z ciałem medium, a wszelki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA PRZEZ SZTUKĘ

  Forma leczenia, wzmacniania sił psychicznych człowieka przez bezpośredniudział w pracy twórczej, artystycznej lub będącej taką w odczuciu osóbpodejmujących ten rodzaj terapii świadomie, bądź w wyniku odpowiednioinscenizowanych i stymulowanych sytuacji. Rodzaj terapii szczególniekorzystnej wobec inwalidów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEPORTACJA

  Przemieszczanie paranormalne przedmiotów na duże odległości bez użyciasił fizycznych oraz przenikanie na tej samej zasadzie ciał i przedmiotówprzez realnie istniejące ekrany, przedmioty, przegrody. Zjawiska te,których próbę wyjaśnienia podjęła obecnie nauka, były wielokrotnie opisywane w literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOTERAPIA

  Leczenie za pomocą wysokich i niskich temperatur. Stosowanie ciepła maliczne zastosowanie w różnych metodach jak np. sauna, kąpiele słoneczne,okłady gorące suche, w których chore miejsca okłada się woreczkami zgorącym piaskiem albo termoforem (stosuje się szczególnie w wysiękachstawowych, urazach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELEPSYCHOTERAPIA

  Psychoterapia na odległość. Stosowane w telepsychoterapii środki tom.in. rozmowy telefoniczne (np. telefon zaufania), audycje radiowe itelewizyjne, listy, recepty, teksty przesyłane zainteresowanym,informacje i polecenia przekazywane za pośrednictwem osób trzecich,studiowanie literatury itp.

  Specyficznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEST

  Sprawdzian polegający z reguły na wykonaniu serii prób służących dopomiaru zdolności, zainteresowań, sprawności i wydolności w różnych dziedzinach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELERADIESTEZJA

  Dział -> RADIESTEZJI zajmujący się poszukiwaniem w czasie i przestrzeni.Stosując odpowiednie techniki teleradiestezyjne doświadczeni radiesteciwykrywają na odległość cieki wodne, złoża minerałów, zagubioneprzedmioty i osoby. Ustalają miejsca katastrof i zaginięcia samolotów iokrętów. Stawiają też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt

Do góry