Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  WZÓR ZACHOWANIA A

  Grupa kardiologów amerykańskich w końcu lat 50-tych postawiłahipotezę, że jednym z -> CZYNNIKÓW RYZYKA chorób układu krążenia, apośrednio także i innych chorób cywilizacyjnych jest wzór zachowania A.Osoby zaliczane do tej grupy odznaczają się silną skłonnością do współzawodnictwa, pragnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWA ŻYWNOŚĆ

  Pełna definicja i opis zdrowej żywności właściwie dopiero się tworzy. Napodstawie dotychczasowych doświadczeń i badań można zaproponowaćnastępujący zestaw podstawowych cech zdrowej żywności.

  Zdrowa żywność pozbawiona jest wszelkich zanieczyszczeń, które mogą pochodzić z różnychźródeł:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /2 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VORTEKS

  Miejsce, w którym z bliżej jeszcze nie wyjaśnionych powodów organizmyżywe, różne urządzenia mechaniczne nie zachowują się normalnie, wskutekwystępowania odmiennego stanu świadomości, zakłócenia percepcji lubanormalnego przebiegu zjawisk fizycznych.

  Typowym vorteksem jest np. ->TRÓJKĄT...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE

  Wciąż trwa dyskusja na temat najtrafniejszej definicji zdrowia.Oficjalna definicja -> WHO mówi, że "zdrowie to stan pełnej sprawnościfizycznej, psychicznej i społecznej, a w węższym znaczeniu - nieobecność choroby lub kalectwa". Nie wszystkich jednak ona zadowala.

  Każdy zwiększych systemów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  VUDU

  Magiczna religia powstała z połączenia ludowych obrządków i wierzeń afrykańskich z pewnymi elementami chrześcijańskimi. Istotnym elementemvudu jest wiara w kontakt z duchami przodków oraz liczne obrządki połączone z rytualnym tańcem i często zażywaniem narkotyków.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNE RODNIKI

  Wg ostatnich doniesień brak niektórych biopierwiastków w komórkach,pociągając za sobą unieczynnienie wielu enzymów, wyzwala niekorzystnąreakcję uwalniania ze znajdującego się w komórkach nadtlenku wodoru(H2O2) tlenu, który działa toksycznie inicjując wiele niekorzystnych procesów patologicznych w ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZDROWIE - SUKCES

  Miesięcznik poświęcony ogólnej problematyce zdrowia, dietetyki, mody iróżnym zagadnieniom medycyny, w tym medycyny niekonwencjonalnej.Wydawca: Inter-Media. Adres redakcji: Warszawa, Nowy Świat 27, tel.26-60-24. Red. nacz. Jerzy Wunderlich. Cena we wrześniu 1991 - 8500 zł.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  YIN - YANG

  W filozofii i medycynie chińskiej dwie główne siły, dwa rodzajeenergii,jednocześnie przeciwstawne i wzajemnie się uzupełniające. Widealnej harmonii, do której należy dążyć, siły te nie tylko wzajemniesię wspierają i na przemian stają się jedna drugą, ale zarazem tworzątaką jedność, która jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNOMULARSTWO

  Masoneria. Ruch filozoficzno-etyczny, kosmopolityczny, powstał w XVIIIw. i jako główny cel zakładał dążenie do wszechstronnego rozwojuosobowości i doskonalenia człowieka m.in. przez powszechne braterstwobez względu na pochodzenie i różnice religijne. Tajemniczość,rozbudowany, nie pozbawiony elementów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA OSOBOWOŚCI

  Zespół indywidualnych cech i zachowań powodujących wyraźneniedostosowanie jednostki do środowiska społecznego. Zaburzeniaosobowości powstają głównie wskutek niewłaściwego procesu wychowawczego(socjalizacji), w wyniku którego mogą u jednostki rozwinąć się iutrwalić cechy nie akceptowane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Wszerad457 Dodano /28.01.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt

Do góry