Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie bizmutem

  Związek ten ma niewielką toksyczność, mimo to opisywane są ostre zatrucia nim spowodowane. Mechanizm działania nie jest dokładnie wyjaśniony. Uważa się, że jest to trucizna komórkowa, działająca również depresyjnie na procesy przemiany materii. Przyjmuje się, że dawka śmiertelna dla dorosłych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie cynkiem

  Cynk (Zn) jest stałym składnikiem ustroju ludzkiego. Jego zawartość w surowicy wynosi średnio 14,7 iunol/1 (96 fig%). Normalna dzienna dawka Zn przyjmowanego z pożywieniem wynosi 10—15 |»g. Cynk źle wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest przeważnie z kałem. Cynk metaliczny ma znaczenie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie bromem

  Sole bromu są łatwo wchłaniane w przewodzie pokarmowym i kumulowane w ustroju. Ostre zatrucia zdarzają się rzadko, natomiast niegdyś często dochodziło do zatruć przewlekłych u osób leczonych bromkiem sodowym, potasowym, wapniowym łub amonowym. Obecnie sole bromu są w lecznictwie coraz rzadziej stosowane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Azotynem sodowym

  Azotyn sodowy (NaNOz, Natrium nitrosum) ma zastosowanie w przemyśle m.in. przy produkcji barwników azowych. Preparat o nazwie handlowej Nitryt, używany do peklowania wędlin, obok soli kuchennej zawiera azotyn sodu. Azotyn sodowy używany jest także w medycynie, w postaci wstrzyknięć, jako środek obniżający...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie CZTEROCHLOREK WĘGLA

  Czterochlorometan (CCU, TETRA) jest to bezbarwny płyn, o charakterystycznym aromatycznym zapachu. Stosuje się go w przemyśle farbiarskim, do odtłuszczania części metalowych oraz jako rozpuszczalnik przy usuwaniu plam. Ponadto używany bywa w wytwórniach sprzętu gaśniczego oraz jako pestycyd.

  Do ostrych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chininą

  Chinina i jej stereoizomer chinidyna są truciznami protoplazmatycznymi. Działają one porażająco na enzymy oksydacyjne, hamując czynności życiowe komórek i obniżając ich przemianę materii oraz utrudniając oddychanie tkankowe.

  Chinina stosowana była dawniej jako lek przeciwmalaryczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie barem

  Toksyczność związków baru zależy głównie od ich rozpuszczalności w wodzie. Związki rozpuszczalne są silnymi truciznami, natomiast związki nierozpuszczalne takie jak np. siarczan barowy, są nietoksyczne. Wśród związków toksycznych należy wymienić chlorek barowy, azotan barowy, chloran barowy, octan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie Czteroetylek ołowiu

  Czteroetylek ołowiu wchłania się przez skórę oraz przez drogi oddechowe i przewód pokarmowy. Jest on silną trucizną dla ośrodkowego układu nerwowego. Dawkę śmiertelną dla zwierząt doświadczalnych ustalono na 10 mg/kg m.c. Minimalna dawka śmiertelna dla ludzi nie jest ustalona. Znane są liczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie chlorem

  Chlor (CU) jest zielonkawym, ciężkim gazem, wyczuwalnym węchem nawet w znacznych rozcieńczeniach. Wchodzi on w skład wielu szeroko rozpowszechnionych organicznych i nieorganicznych związków chemicznych, które mają duże znaczenie przemysłowe. Służył ponadto do odkażania wody oraz jako gaz bojowy w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie benzenem

  Benzen (CeHe) jest najprostszym związkiem aromatycznym uzyskiwanym z ropy naftowej lub smoły pogazowej. Jest to bezbarwna, łatwo parująca ciecz o cechach dobrego rozpuszczalnika organicznego. Obecnie w wielu krajach ma on ograniczone zastosowanie jako rozpuszczalnik z powodu znacznej toksyczności w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 368

  praca w formacie txt

Do góry