Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  SALICYLANY

  Najważniejsze leki tej grupy to kwas acetylosalicylowy (Polopiryna, Aspirin) oraz salicylan sodowy. Salicylany działają przeciwzapalnie i są lekiem często stosowanym u dzieci i dorosłych. Zatrucia salicylanami szczególnie dramatycznie przebiegają u dzieci, a i u dorosłych dawka 20—40 g może być dawką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie nitrobenzenem

  Nitrobenzen (CeHsNOa) jest żółtawą cieczą, silnie łamiącą światło. Słabo rozpuszcza się w wodzie, lepiej w rozpuszczalnikach organicznych. Ma charakterystyczny zapach gorzkich migdałów. Używany jest głównie do produkcji aniliny. Wchłania się przez przewód pokarmowy i płuca, a w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inhibitory cholinesterazy

  Związki zaliczane do inhibitorów cholinesterazy należą do dwóch różnych grup chemicznych: a) związki fosforoorganiczne i b) karbaminiany. Zidentyfikowanie grupy, do której należy trucizna, jest rzeczą bardzo istotną, ponieważ leki zalecane przy. leczeniu zatruć związkami fosforoorganicznymi — oksymy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie siarkowodorem

  Siarkowodór (H2S) jest gazem o charakterystycznym zapachu zepsutych jaj. Jako produkt gnicia substancji organicznych jfest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Również w wielu gałęziach przemysłu (cukrownie, garbarnie, przemysł celulozowy) stosowane technologie powodują wydzielanie się siarkowodoru do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie nowokainą

  Ten stosunkowo mało toksyczny związek chemiczny może w niektórych przypadkach wywołać ciężki wstrząs, kończący się Zejściem śmiertelnym. Ciężkie zatrucie może także wystąpić po wprowadzeniu dużych stężeń do krwiobiegu.

  Objawy kliniczne. Występuje uczucie lęku, niepokój psychoruchowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie sporyszem

  Jest to grzybek pasożytujący na zbożach i roślinach trawiastych. Toksyczne są jego alkaloidy: ergotoksyna, ergotonina i ergome-tryna, które mają złożone działanie, głównie adrenolityczne i miotropowe.

  Objawy kliniczne. Po zażyciu doustnie pojawiają się nudności, wymioty, bóle brzucha i biegunka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie ołowiem

  Ołów (Pb) jest to szaroniebieski metal,     niskiej temperaturze topnienia (600 K = ^^327°C). Łatwo utlenia się na powietrzu, a powstały na powierzchni łatwo ścieralny tlenek ołowiu powoduje, że kontakt z ołowiem metalicznym może być źródłem zatrucia, w przeciwieństwie do wielu innych metali, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /9 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie strychniną

  Jest to naturalny alkaloid roślinny. W lecz-* nictwie używany jest azotan strychniny dla toniżowafita układu nerwowego i mięśniowego w stanach wyczerpania i osłabienia. Strychnina działa pobudzająco głównie na rdzeń kręgowy; na wyższe ośrodki układu nerwowego działa lekko pobudzająco, a w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie potasem

  Wchłanianie nadmiernej ilości potasu może spowodować groźne dla życia objawy, szczególnie u osób z niewydolnością nerek. Potas znajduje się głównie w komórkach, w stężeniu ok. 150 mmolA (150 mEq/l), nato-|| miast w płynie zewnątrzkomórkowym jego stężenie wynosi 3,5—4,5 mmol/1 (3,5—4,5 mEq/l). Przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie sublimatem

  Sublimat (HgCls, Hydrargyrum bichlora-tum, p. też Rtęć) występuje w postaci bezbarwnych kryształów, rozpuszczalnych w wodzie, a lepiej rozpuszczalnych w alkoholu. Należy on do bardzo silnych substancji żrących 1 tabletka tego związku przyjęta doustnie na pusty żołądek powoduje jego perforację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 448

  praca w formacie txt

Do góry