Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucie talem

  Tal jest trucizną protoplazmatyczną, komórkową, powodującą najprawdopodobniej zaburzenia procesów enzymatycznych. Najbardziej toksyczne są jego połączenia dwu-wartościowe. Sole talu wchłaniają się dość dobrze z przewodu pokarmowego, przez drogi oddechowe i przez skórę. W organizmie kumuluje się on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terpentyna

  Terpentyna jest mieszaniną olejków eterycznych, głównie pinenu, uzyskiwanych przez destylację żywicy drzewa sosnowego. Słabo rozpuszcza się w wodzie, służy — jako rozpuszczalnik żywic i wosków — do sporządzania past do obuwia i podłóg. Dawniej była stosowana w medycynie jako środek do inhalacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karbaminiany

  Są to ciała krystaliczne lub ciecze, nierozpuszczalne albo bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. Ich toksyczność jest znacznie mniejsza niż pestycydów fosfoJ roorganicznych. Wchłaniają się przez układ oddechowy, przewód pokarmowy i skórę.

  Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosforoorganiczne inhibitory cholinesterazy

  Są to związki krystaliczne lub oleiste, nierozpuszczalne lub bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczalne w tłuszczach i rozpuszczalnikach organicznych. Są łatwo wchłaniane przez układ oddechowy, pokarmowy i skórę.

  Objawy kliniczne. Objawy ostrego zatrucia dzieli się na trzy grupy —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węglowodory chlorowane

  Poszczególne związki tej grupy różnią się między sobą budową chemiczną i zawartością chloru, co wpływa na ich właściwości fizyczne, chemiczne i toksyczne. Są nierozpuszczalne w wodzie, dobrze rozpuszczają się w tłuszczach. Wytwarzane są w postaci pyli-stych proszków lub roztworów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie rtęcią

  Rtęć (Hg) jest jedynym metalem płynnym, łatwo parującym w normalnych warunkach. Znaczenie toksykologiczne mają zarówno pary rtęci metalicznej, wchłaniane przez drogi oddechowe, jak i wiele nieorganicznych i organicznych związków rtęci, szeroko stosowanych w różnych gałęziach gospodarki i w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /7 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SULFONAMIDY

  Jest to duża grupa leków, w zasadzie mało toksycznych. Zatrucia mogą powstać w czasie stosowania dużych dawek lub u osób ze zmianami w nerkach. Główną drogą biologicznej przemiany sulfonamidów jest ace-tylacja. Powstałe acetylopochodne są bardziej toksyczne i znacznie gorzej rozpuszczalne, zwłaszcza w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie salaterą

  Jest to azotan sodu lub potasu (NaNOa, KNOs). Saletrę sodową i potasową stosuje się głównie jako nawóz sztuczny, ponadto służy do peklowania mięsa oraz do wyrobu, prochu strzelniczego. Saletra potasowa jest bardziej toksyczna niż sodowa.

  Objawy kliniczne. Saletra przyjęta doustnie przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie nikotyną

  Nikotyna jest alkaloidem występującym w liściach tytoniu. Znalazła powszechnie zastosowanie jako środek ochrony roślin, głównie w postaci wodnych roztworów siarczanu nikotyny. Bardzo łatwo i szybko wchłania się óna przez błony śluzowe, nieco wolniej przez nie uszkodzoną skórę. Po jej wchło-g nięciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI NASENNE

  Jest to duża grupa leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Należy do niej zaliczyć pochodne kwasu barbiturowego, które działają w zależności od dawki uspokajająco lub nasennie. Spośród najczęściej stosowanych leków tej grupy należy wymienić: amobarbital (Amytal), bar-bital...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 248

  praca w formacie txt

Do góry