Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TRÓJCHLOROETYLEN

  Trójchloroetylen (CHC1 = CCI*), potocznie zwany TRI, jest to substancja płynna, lotna, bezbarwna, niepalna. Dawniej używany był jako lek wziewny do uśmierzania nerwobólów. Powtarzane jego podawanie prowadziło do narkomanii i przewlekłego zatrucia. Obecnie umieszczony jest w lekospisach niektórych krajów jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie złotem

  Organiczne preparaty, zawierające koloidalne złoto w roztworze olejowym, używane pozajelitowo u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, mogą wywołać objawy zatrucia. W przemyśle chlorek złota i kwas chlorozłotowy używane są w galwanizerniach, fotografice i laboratoriach analitycznych. Złoto wydala...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie żelazem

  Żelazo (Fe) podane do żołądka ulega przemianie w chlorek żelaza (FeCl*), który w dużych stężeniach wykazuje właściwości żrące. Działanie drażniące wykazują również związki żelaza trójwartościowego. Używany w przemyśle żelazicyjanek potasu jest natomiast bardzo mało toksyczny.

  Doustne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne podlegają przepisom Ustawy z dn. 13 XI 1963 r. o ich zwalczaniu (Dz.U. nr 50, poz. 279). Ustawa ta nakłada zarówno na zakłady służby zdrowia, fachowych pracowników służby zdrowia, a także na organa Administracji i MO obowiązek zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej każdego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TLENKI AZOTU

  Tlenki azotu (mieszanina NO*, NsOa, NO, N2O3) powstają w przebiegu różnych procesów technologicznych, wszędzie tam, gdzie stężony kwas azotowy zetknie się z metalami, w przemyśle chemicznym w procesie nitrowania, podczas elektrycznego utleniania azotu powietrza do kwasu azotowego oraz w czasie elektrycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEPIENIA OCHRONNE

  Liczba i terminy obowiązujące szczepień ochronnych są ustalane dla kraju na każdy rok kalendarzowy przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wynika to zarówno ze zmieniającej się sytuacji epidemicznej na świecie i w kraju, jak i z postępów nauki. Zwykle zmiany w stosunku do lat poprzednich nie są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie toulenem

  Toluen (metylobenzen, C«HsCH») jest ruchliwą, palną cieczą, o zapachu przypominającym benzen. Słabo rozpuszczalny w wodzie, dobrze miesza się ż alkoholami, eterem i innymi rozpuszczalnikami. Toluen i ksyleny są głównym składnikiem tzw. rozpuszczalnika „nitro”. Poza tym jest on stosowany do wielu syntez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Angina paciorkowcowa i płonica

  Angina paciorkowcowa i płonica (angina streptococcica et scarlatina). Początek choroby jest nagły, z dreszczami, gorączką, bólem gardła i głowy; często dołączają się nudności i wymioty, szczególnie u dzieci. Poprzedzający okres wylęgania trwa najczęściej 3—5 dni. W okresie zwiększania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucie tlenkiem węgla

  Tlenek węgla jest to bezbarwny gaz bez woni, lżejszy od powietrza, który powstaje w wyniku niekompletnego spalania substancji organicznych. Jest on składnikiem gazu świetlnego, czadu i gazów spalinowych. Do ostrych zatruć dochodzi najczęściej w wyniku samobójczego narażenia na gaz świetlny, ewentualnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paraquat

  Stosowany jest jako herbicyd w 20% roztworze wodnym (Gramoxon). Niezbyt niebezpieczny dla posługujących się nim zawodowo, w razie wypicia w 80% przypadków powoduje zgon. Śmiertelna dawka doustna dla człowieka wynosi 10—15 ml preparatu.

  Objawy kliniczne. Paraquat działa wyraźnie drażniąco miejscowo, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 868

  praca w formacie txt

Do góry