Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BRUCELOZA

  Etiologia: Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Brucella: Br. melitensis, Br. abortus suis, Br. abortus bovisi Br. canis.

  Patogeneza. Dotychczas nie udało się wyjaśnić wszystkich patomechanizmów brucelozy. Przyjmuje się, że pałeczki po dostaniu się do ustroju człowieka, niezależnie od drogi zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /10 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błonica krtani

  Błonica krtani, czyli krup, dotyczy dzieci w pierwszych latach życia. Naloty są mocno przytwierdzone do strun prawdziwych i rzekomych, natomiast ponad pozostałym obszarem krtani i tchawicy, a czasem i oskrzeli zwieszają się w postaci luźno związanych z podłożem błon rzekomych. Objawy obtura-cyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka maltańska

  Gorączka maltańska wywołana przez Br. melitensis występuje w krajach basenu Morza Śródziemnego, w krajach strefy sub-i tropikalnej. Brucelozę wywołaną przez Br. abortus suis spotyka się w krajach obu Ameryk, a wywołaną przez Br. abortus bovis (choroba Banga) — głównie w Europie. Zakażenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błonica nosa

  Błonica nosa najczęściej towarzyszy innym postaciom tej choroby. Izolowana — dotyczy głównie niemowląt. Przebieg jej jest często bezgorączkowy; z nosa sączy się wydzielina śluzowo-krwista, a w okolicy nozdrzy i górnej wargi powstają nadżerki. Powikłania toksyczne występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLERA

  Etiologia: przecinkowiec (Vibrio), Gram--bjemna pałeczka. Rozróżnia się 2 biotypy — klasyczny (Vibrio cholerae) i biotyp Vibrio El Tor.

  Patogeneza. Zarazek po pokonaniu bariery żołądkowej (szybko ginie w kwaśnym soku żołądkowym) namnaża się w świetle jelita cienkiego i nie przenika ani nie uszkadza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIA PNEUMOKOKOWE

  Etiologia: Dwoinka zapalenia płuc (Diplo-coccus pneumoniae), potocznie zwana pneu-mokokiem.

  Patogeneza. Po zakażeniu kropelkowym pneumokoki szybko namnażają się; odznaczają się one dużą inwazyjnością, lecz małą toksycznością. Tylko szczepy posiadające otoczkę polisacharydową są dla człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia gronkowcowe i salmonellowe

  Etiologia. Przyczyną zakaźnych zatruć pokarmowych są głównie dwa rodzaje bakterii: gronkowiec (Staphylococcus) i pałeczki z grupy durowej (Salmonella). Rola innych bakterii, jak pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), paciorkowca (Streptococcus), laseczki tlenowej(Clostridium perfringens) — choć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /5 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIA MENINGOKOKOWE

  Etiologia: dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis), zwana meningokokiem (meningococcus).

  Patogeneza. Zakażenie następuje drogą kropelkową. Meningokoki usadawiają się pierwotnie w jamie nosowo-gardłowej powodując stan zapalny o różnym nasileniu. W większości zakażeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagminne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

  Obraz kliniczny. Wprawdzie nazwa choro-l by sugeruje jej nagminność, to jednak najczęściej spotyka się -pojedyncze przypadki, rzadko niewielkie ogniska i, w wyjątkowych warunkach, epidemie (zdarzają się w strefie tropikalnej). Po 2—5-dniowym okresie wylęgania, początek choroby jest najczęściej nagły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posocznica meningokokowa

  Obraz kliniczny. Początek choroby jest nagły, podobny do opisanego w nagminnym zapaleniu opon, z tym że zespół oponowy może być także obecny lub może go nie być. Typowe dla posocznicy meningokokowej są bóle (arthralgiae), dotyczące zwykle jednego lub niewielu stawów, wysypki na skórze i błonach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /podlewaczka Dodano /15.02.2013 Znaków /2 147

  praca w formacie txt

Do góry