Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gruźlica jelit

  Gruźlica jelit, przed wprowadzeniem do leczenia leków przeciwprątkowych, należała do częstych postaci gruźlicy i stanowiła często ostatni etap gruźlicy płuc. Obecnie występuje ona rzadko, ale zapewne z tego powodu bywa nieraz nie rozpoznawana»

  Gruźlica przewodu pokarmowego powstaje w następstwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICZY ROPNIAK OPŁUCNEJ

  Gruźliczy ropniak opłucnej jest najczęściej wynikiem zakażenia opłucnej w następstwie przebicia się do opłucnej serowatego ogniska w płucu, zaniedbanego wysiękowego zapalenia opłucnej, w następstwie przetoki oskrzelowej po resekcji tkanki płucnej w przypadkach czynnej gruźlicy. Nadal zdarzają się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICZE ZAPALENIE OTRZEWNEJ

  Gruźlicze zapalenie otrzewnej rozwija się w następstwie rozsiewu przez krew lub wskutek przejścia gruźlicy na otrzewną z krezkowych węzłów chłonnych. Gruźlicze zapalenie otrzewnej przebiega z wysiękiem lub w postaci zmian wytwórczych.

  Najczęstszymi objawami są: ból brzucha, osłabienie, brak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICZE ZAPALENIE OSIERDZIA

  Gruźlicze zapalenie osierdzia może współistnieć ze zmianami gruźliczymi w innych narządach, ale może być jedyną zmianą, co sprawia duże trudności diagnostyczne. Zmiany w osierdziu mogą być wynikiem przejścia zmian gruźliczych z innych narządów przez ciągłość lub też szerzenia się gruźlicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARSKOŚĆ GRUŹLICZA

  Marskość gruźlicza jest to rozległe włók-nienie płuc w następstwie gruźliczego zwężenia oskrzela, zejścia rozległych zmian naciekowych, serowatego zapalenia płuc. Może ona dotyczyć segmentów, płata lub całego płuca. Wśród zmian marskich powstają rozstrzenie oskrzeli, co usposabia do zakażeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICA PIERWOTNA

  W tej postaci gruźlicy w płucach powstaje ognisko bronchopneumoniczne, które serowa-cieje, ulega otorbieniu i wapnieniu lub ulega rozpadowi i powstaje jama. Jest to ognisko pierwotne. Podobne zmiany powstają w odpowiadających węzłach chłonnych.

  Droga, którą przenoszą się prątki z ogniska pierwotnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICZE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

  Gruźlicze zapalenie opłucnej łączy się często z gruźlicą pierwotną i występuje przeciętnie rok po zakażeniu pierwotnym. Najczęściej przebiega ono jako zapalenie wysiękowe. Przeważnie chorują ludzie młodzi.

  Początek choroby jest przeważnie ostry, z dreszczami, wysoką gorączką, gwałtownymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /4 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICA PROSÓWKOWA

  Gruźlica prosówkowa jest skutkiem rozsiania prątków przez krew. Początek choroby jest ostry, ale bywa podstępny, zwłaszcza u osób w wieku podeszłym, wskutek czego bywa nie rozpoznana za życia. Właściwe rozpoznanie jest bardzo ważne, ponieważ wskutek braku leczenia zawsze prowadzi do zgonu.

  Gruźlica...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICA POPIERWOTNA

  Gruźlica popierwotna jest najważniejszą postacią gruźlicy ze względu na częstość występowania, jak i na znaczenie epidemiologiczne.

  Chorzy na gruźlicę popierwotną są najczęstszym źródłem zakażenia gruźlicą.

  Gruźlica popierwotna powstaje w następstwie bezpośredniego postępu gruźlicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUŹLICA GUZKOWA I WŁÓKNISTO-GUZKOWA

  Bardzo częstą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc guzkowa i włóknisto-guzkowa. Zmiany chorobowe najczęściej umiejscowione są w szczytach płuc w postaci drobnoplami-stych lub pasemkowatych zacienień. Są to zmiany jednostronne lub obustronne. Określane są czasami jako zmiany minimalne.

  Na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 710

  praca w formacie txt

Do góry