Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ZATRZYMANIE KRĄŻENIA

  Zatrzymanie krążenia występuje z powodu:

  1)    zatrzymania serca,

  2)    migotania komór,

  3)    zbyt słabych skurczów serca.

  Różnicowanie wymienionych trzech przyczyń jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zatrzymanie krążenia wystąpi w czasie monitorowania elekrokardiograficznego lub w czasie operacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA WIEŃCOWA

  Istotą choroby wieńcowej jest niedokrwienie mięśnia sercowego z powodu zmniejszonego światła tętnic wieńcowych. W przebiegu tej choroby pojawiają się napady niewydolności wieńcowej, zawał serca, niewydolność krążenia, przerost serca, zaburzenia rytmu i przewodnictwa, jak migotanie przedsionków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skurcze przedwczesne

  Skurcz przedwczesny (extrasystole) jest to skurcz serca pojawiający się wcześniej niż oczekuje się na podstawie częstości rytmu prowadzącego. Pobudzenie powodujące skurcz serca pochodzi tu z ognisk innych niż rytm prowadzący. Zaburzenie rytmu, zwane ek-strasystolią, jest najczęściej spotykaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /8 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEMIAROWOŚCI RYTMU SERCA

  Najczęściej spotykaną postacią niemiarowości zatokowej jest niemiarowość oddechowa. Jej objawem jest cykliczne przyśpieszanie i zwalnianie częstości skurczów; wraz z wdechem następuje przyspieszenie, z wydechem zwolnienie częstości uderzeń serca. Głębokie oddychanie nasila niemiarowość, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZNICA BOLESNA

  Podstawowym objawem choroby wieńcowej są napady dusznicy bolesnej, znanej też pod nazwą dławicy piersiowej. Przed wprowadzeniem terminu „choroba wieńcowa” rozpoznanieangina pectoris stosowano zarówno dla pojedynczego napadu bólu, jak i dla określenia jednostki klinicznej.

  Napad dusznicy bolesnej jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /12 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napadowy częstoskurcz ponadkomorowy

  Napadowy częstoskurcz objawia się wybitnie przyspieszoną czynnością serca, która ma charakter napadowy, nagle się rozpoczyna i nagle kończy.

  Częstoskurcz napadowy pochodzenia przedsionkowego jest około 15 razy częściej spotykany niż napadowy częstoskurcz komoro-wy. Częstoskurcz ten może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /6 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zahamowanie zatokowe

  Niemiarowość ta objawia się długimi prze-niemiarowość, której istotą jest dłuższa przerwa w wyzwalaniu pobudzeń zatokowych. Po przerwie trwającej zazwyczaj kilka sekund powraca miarowa czynność bodźcotwórcza węzła zatokowo-przedsionkowego.

  Przedłużająca się przerwa w czynności serca może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz komorowy

  Częstoskurcz komorowy ma charakter napadowy, o nagłym początku. Skurcze komór są miarowe, szybkie, o częstości 150—250 na minutę. Częstoskurcz trwa krótko, godziny, niekiedy dni. Spotykane są również napady  trwające kilka sekund, które są jakby pośrednim zjawiskiem między gromadnymi ek-strasystolami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blok zatokowo-przedsionkowy

  Niemiarowość ta objawia się długimi przerwami w czynności serca wskutek wypadania skurczów. Za mechanizm wypadnięcia skurczu przyjmuje się blok włókien przedsionkowych otaczających węzeł zatokowo--przedsionkowy, wskutek czego pobudzenie powstające w tym węźle nie może się rozprzestrzenić i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migotanie przedsionków

  Istotą jego jest bardzo szybkie wyzwalanie pobudzeń przez mięsień przedsionków. Pobudzenia te powstają poza węzłem zato-kowo-przedsionkowym we włóknach mięśniowych przedsionka, z prędkością 340—600 /min, i szerzą się na otoczenie, powodując częściowe, fragmentaryczne skurcze mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /niezapominajka Dodano /18.02.2013 Znaków /3 706

  praca w formacie txt

Do góry