Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TORBIELOWATOŚĆ NEREK DOROSŁYCH

  Określenie. TorbielOwatość nerek (t.n.) jest to dziedziczne zaburzenie rozwojowe, cechujące się powstawaniem w nerkach bardzo licznych torbieli, wiodących do mocznicy wskutek zaniku uciśniętych przez nie nefro-nów.

  Etiologia. Torbielowatość nerek jest chorobą dziedziczącą się, bez względu na płeć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /5 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ROZLANE KŁĘBKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Przewlekłe rozlane kłębkowe zapalenie nerek (p.r.k.z.n.) jest nieswoistym procesem zapalnym, cechującym się pod względem klinicznym białkomoczem, krwin-komoczem oraz zazwyczaj postępującym upośledzeniem czynności nerek, a pod względem morfologicznym — postępującym niszczeniem jednych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /7 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBY NARZĄDU MOCZOWEGO

  W chorobach narządu moczowego zarówno wewnątrz- jak i zewnątrzwydzielnicza czynność nerek może ulec zaburzeniom. Zaburzenia czynności cndokrynnej przejawiać się mogą zmianami w układzie krwiotwórczym oraz nadciśnieniem tętniczym, głównie rozkurczowym. Upośledzenie czynności, wydal* niczej wiedzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMICA NERKOWA

  Określenie. Mianem kamicy nerkowej (k.n.) określa się stan polegający na tworzeniu się w kielichach i miedniczkach nerkowych twardych tworów, złożonych głównie z soli mineralnych, wysalających się w moczu.

  Etiologia i patogeneza. Patogeneza kamicy nerkowej jest jeszcze niezupełnie jasna, a w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /12 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERCZYCA LIPIDOWA

  Określenie. Nerczyca lipidowa (n. 1.) jest chorobą nerek, cechującą się pod względem klinicznym występowaniem zespołu nerczycowego, a pod morfologicznym — obecnością zmian stwierdzanych jedynie w mikroskopie elektronowym(glomerulonephritis submicro-scopica) przy braku (nil disease) lub z jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /9 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

  Określenie. Ostra niewydolność nerek (o.n.n.) jest to stan chorobowy, w przebiegu którego dochodzi do nagłego zaburzenia czynności wydalniczej narządu moczowego, wiodącego do zatrzymania w ustroju produktów przemiany materii, normalnie wydzielanych z moczem.

  Etiologia O.n.n. może zależeć od przyczyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /20 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK NERKI

  Rak nerki, pochodzący z nabłonka cewkowego, jest u osób dorosłych najczęstszym nowotworem złośliwym tego narządu, gdyż stanowi 95% guzów nerek oraz 3% raków trzewnych. Jest to zazwyczaj guz sferyczny, często wrastający do żył; jego średnica przekracza zwykle 3 cm, a masa może sięgać 3 i więcej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /4 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Ostre odmiedniezkowe zapalenie nerek (o.o.z.n.) jest to ostre, bakteryjne, nieswoiste zapalenie tkanki śródmiąższowej nerek. W rozumieniu większości współczesnych klinicystów rozpoznanie to obejmuje również przypadki opisywane dawniej jako ostre zapalenie miedniczek nerkowych ipyeh-tis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /5 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznica

  Etiologia. Najczęstszą przyczyną mocznicy są organiczne choroby nerek niszczące nefro-ny (mocznica nerkowa). Rzadziej p.m. wywołana jest zmniejszeniem przesączania kłębkowego, zależnym od pogorszenia się ukrwie-nia nerek (mocznica przednerkowa), lub mechanicznym utrudnieniem odpływu moczu (mocznica...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /10 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEWLEKŁE ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK

  Określenie. Mianem przewlekłego odmied-niczkowego zapalenia nerek (p.o.z.n.) określa się przewlekły, nieswoisty stan zapalny toczący się w tkance śródmiąższowej nerek. Pojęcie to obejmuje’ również przewlekłe zapalenie miedniczek nerkowych (pyelitis chronica) dawnych autorów.

  Sądzi się bowiem, że w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /imany Dodano /19.02.2013 Znaków /7 368

  praca w formacie txt

Do góry