Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  OSTEOMIELOSKLEROZA

  Zespół ten ma wiele cech wspólnych z przewlekłą białaczką szpikową i uważany jest także za proces rozrostowy szpiku. Przemawiają za tym m.in. liczne przypadki przekształcenia się czerwienicy i przewlekłej białaczki szpikowej w osteomielosklerozę (OMS).

  Objawy kliniczne. Rozrost szpikowy obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁYTKOWOSĆ KRWOTOCZNA SAMOISTNA

  Jest to schorzenie rozrostowe, przebiegające ze skazą krwotoczną, zależną prawdopodobnie od zahamowania wytwarzania trom-boplastyny osoczowej przez nadmiar płytek. Po normalizacji liczby płytek ustępują objawy krwotoczne, przy których zresztą mogą współistnieć objawy zakrzepowe. Poza zwiększeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpiczak mnogi

  Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym, w którym patologicznemu rozrostowi ulegają komórki plazmatycznejSnaciekające przede wszystkim szpik i kości, narządy wewnętrzne (wątroba, nerki,'; śledziona, płuca), a nawet skórę, i wytwarzające duże ilości immunoglobulin monoklonalnych.

  W bardzo rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /6 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki złośliwe

  Chłoniaki złośliwe są litymi nowotworami, powstałymi na skutek proliferacji komórek układu chłonnego i charakteryzującymi się rozmaitymi zaburzeniami immunologicznymi. Stanowią one ok. 5% wszystkich nowotworów. 

  Nowotwory wychodzące z komórek plaz-matycznych powodują powstawanie dużej ilości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarkoidoza

  Obraz kliniczny. Występuje u ludzi młodych, przejawiając się najczęściej uogólnioną limfadenopatią i zmianami w płucach (powiększenie węzłów śródpiersia, nacieki drob-noguzkowe lub zmiany włókniste). Ponadto mogą występować nacieki w skórze, tęczówce, przyusznicach, kościach. Zmiany te dają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIARNICA ZŁOŚLIWA

  Ten proces rozrostowy, o nieznanej etiologii, zajmujący przede wszystkim układ chłonny i narządy wewnętrzne, przebiega ze stanami gorączkowymi, niedokrwistością i wyniszczeniem.

  Choroba występuje najczęściej między 20 a 40 r.ż. Biorąc za podstawę obraz histologiczny, można ją podzielić na 4...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /7 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaza małopłytkowa samoistna

  Jest to skaza krwotoczna, w której nie udaje się wykryć przyczyny istniejącej małopłytkowości, choć istnieje wiele pośrednich dowodów świadczących o jej autoimmuno-logicznym charakterze. Występuje ona przeważnie u dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych.

  Obraz kliniczny. Pełny obraz skazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /4 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniak limfocytowy

  Chioniak limfocytowy, występujący przeważnie w postaci przewlekłej białaczki lim-fatycznej, jest najczęściej występującą (w ok. 25% przypadków) i stosunkowo najłagodniejszą postacią wśród chłoniaków nieziarni-czych.

  Choroba polega na patologicznym rozroście limfocytów B (szpikozależnych), rzadko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /9 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunotrombocytopehia

  Patogeneza immunotrombocytopenii jest podobna jak immunogranuloeytopenii (str. 337), może ona być wywołana przez te same lub zbliżone leki. W niektórych przypadkach, gdy stosowanie leku przed powstaniem choroby jest wątpliwe, nie udaje się przeprowadzić ostrej granicy między immunotrom-bocytopenią a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniak immunocytowy

  Jest to chłoniak limfoplazmocytoidalny (immunocytoma), ¿echujący się wytwarzaniem nieprawidłęwych białek krwi — ma-kroglobulin, czyli immunoglobulin IgM. Mają one niezwykle dużą masę cząsteczkową — ponad1 min.

  Objawy kliniczne. Obraz kliniczny, a także cytologiczny, może być podobny jak w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /corrs Dodano /19.02.2013 Znaków /1 291

  praca w formacie txt

Do góry