Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja oddziału intensywnej terapii neonatologicznej

  Wytyczne odnoszące się do organizacji pomieszczeń dla noworodków wymagających opieki pośredniej (patologia noworodka) i noworodków wymagających intensywnej terapii określono wyraźnie w Programie Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce, wdrożonym po raz pierwszy w 1995 r.

  Oddział dla noworodków wymagających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie oddziału intensywnej terapii neonatologicznej

  Istotą intensywnej terapii jest wspomaganie procesów fizjologicznych noworodka przez:

  •    przewidywanie,

  •   zapobieganie,

  •    wczesne wyrównywanie,

  •    minimalną ingerencję.

  Celem intensywnej terapii noworodka jest podtrzymywanie czynności życiowych i monitorowanie, prowadzone w kontrolowanym, stałym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /14 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ryzyka porodu przedwczesnego

  •   niski status socjoekonomiczny,

  •    nadmierne obciążenie pracą zawodową,

  •   wiek matki < 18 lat i > 40 lat,

  •   trudna sytuacja rodzinna,

  •    uzależnienie od alkoholu, nikotyny, narkotyków i leków,

  •    niedostateczna opieka przedporodowa lub jej brak,

  •    choroby matki, jak zakażenia dróg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /12.06.2014 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania położnej w opiece nad ciężarną z chorobą tarczycy

  Położna zapoznaje ciężarną z czynnikami ryzyka chorób tarczycy i pomaga w ich eliminacji, a także informuje kobietę, jakie nieprawidłowości mogą powstać w przypadku ich zlekceważenia. Przygotowuje ona kobietę do prowadzenia samoobserwacji oraz postępowania w sytuacji wystąpienia niepokojących...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Psychologiczne aspekty ciąży i porodu - charakterystyka stanów emocjonalnych kobiet w ciąży

  Dojrzałość do macierzyństwa kształtuje się na różnych etapach życia. Proces ten zaczyna się już u malej dziewczynki, później nastolatki i trwa nadal w okresie dojrzałości. Kształtowanie wyobrażenia o roli matki odbywa się dzięki informacjom przekazywanym przez kobiety (te będące i niebędące...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /17 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nudności w ciąży

  Nudności i wymioty podczas ciąży występują w wyniku:

  ® podrażnienia układu autonomicznego;

  •    zmiany stężenia hormonów, głównie progesteronu, oraz pojawienia się gonadotropiny kosmówkowej we krwi;

  •    błędów żywieniowych.

  Występują one u 50-70% kobiet ciężarnych. Jeśli nie są bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania położnej w opiece nad kobietą w ciąży powikłanej cukrzycą

  Głównym celem opieki nad kobietą z cukrzycą ciężarnych jest maksymalne zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań, urodzenie dziecka, którego rozwój psychofizyczny po porodzie będzie prawidłowy, uzyskanie optymalnej kontroli metabolicznej przy zapewnieniu wymaganej jakości życia oraz zmniejszenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /11 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgaga (pyrosis) i niestrawność

  Zgaga i niestrawność mogą dotyczyć całego okresu ciąży i powstają w wyniku:

  •    ucisku powiększającej się ciężarnej macicy na żołądek;

  •    zaburzeń emocjonalnych, takich jak stres, zmęczenie i nerwowość;

  •    wpływu hormonów na zwieracz żołądka powodującego jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby serca a ciąża

  Ciąża u kobiety z wadą serca jest zawsze ciążą o podwyższonym ryzyku położniczym ze względu na dodatkowe obciążenie układu sercowo-naczyniowe-go związanego z rozwojem ciąży. Do objawów niepokojących należy zaliczyć omdlenia, uczucie duszności, obecność zaburzeń rytmu serca, szmer skurczowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie porodu u chorej na cukrzycę

  Monitorowanie stanu rodzącej chorej na cukrzycę polega na:

  ® pomiarze stężenia glukozy w surowicy krwi co 1-2 godziny, ocenie jonogramu i równowagi kwasowo-zasadowej;

  • dożylnym wlewie glukozy z szybkością 125 ml na godzinę lub w zależności od poziomu głikemii (pożądana wartość 60-100 mg/dl) i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /09.06.2014 Znaków /3 109

  praca w formacie txt

Do góry