Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  GRANULOCYTY ZASADOCHŁONNE

  Granulocyty zasadochłonne (bazofile) występują we krwi obwodowej w ilości 0,5 – 1% wszystkich leukocytów. Są one najmniejsze ze wszystkich granulocytów, gdyż mają średnicę około 9-12 μm. Bazofile wykazują wiele podobieństw do tkankowych komórek tucznych. Jądro tych leukocytów najczęściej składa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TKANKA MIĘŚNIOWA

  Wyróżnia się następujące rodzaje tkanki mięśniowej:

  Tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną szkieletową.

  Tkankę mięśniową poprzecznie prążkowaną sercową

  Tkankę mięśniową gładką.

  W stosunku do tkanki mięśniowej zwyczajowo stosuje się specjalne nazwy, które...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANULOPOEZA

  Wyjściową komórką dla granulopoezy jest komórka pluripotencjalna. Kolejnymi komórkami w procesie powstawania granulocytów są:

  mieloblast;

  promielocyt;

  mielocyt;

  metamielocyt;

  granulocyt.

  Mieloblast jest komórką dużą, kulistą o zasadochłonnej cytoplazmie, z dużym okrągłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYTROCYTY

  Krwinki czerwone – erytrocyty - stanowią najliczniej występującą grupę wśród elementów morfotycznych krwi. Liczba krwinek czerwonych u zdrowego dorosłego człowieka wynosi: u kobiet około 4,5 mln, u mężczyzn około 5mln, zaś u noworodków może sięgać nawet 7 mln w 1 mm³. Liczbę erytrocytów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /5 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE SZKIELETOWE (skeletal muscle)

  Komórki mięśniowe pochodzą z mezodermy. Komórki mięśni szkieletowych powstają z fragmentów mezodermy zwanych miotomami. Komórki miotomów przekształcają się w prekursory komórek mięśniowych nazywane mioblastami. W dalszym etapie embriogenezy każde włókno mięśniowe powstaje przez połączenie się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOCYTY

  Są największymi krwinkami białymi, gdyż ich średnica może sięgać nawet 20 μm. Stanowią one około 4-8% wszystkich leukocytów. Są one prekursorami fagocytów jednojądrowych, czyli makrofagów znajdujących się w wielu tkankach. Cechą rozpoznawczą monocytów jest charakterystyczne duże nerkowate jądro, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERYTROPOEZA

  Krwinki czerwone powstają w szpiku kostnym ze wspólnej dla wszystkich komórek krwi komórki macierzystej (komórki pluripotencjalnej powstającej z mezenchymy). Proces tworzenia krwinek czerwonych, który polega na redukcji ilości organelli komórkowych sprzyja maksymalizacji zawartości hemoglobiny w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /3 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFOCYTY

  Limfocyty stanowią 25 - 45% wszystkich krwinek białych. Zmniejszoną ilość limfocytów nazywamy limfopenią, natomiast zwiększoną - limfocytozą. Limfocyty są komórkami małymi (najmniejszymi spośród wszystkich leukocytów), kulistymi o średnicy 8 -15 μm. W cytoplazmie zawierają szorstką siateczkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /4 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRWINKI BIAŁE

  Krwinki białe (leukocyty) stanowią niejednorodną grupę elementów morfotycznych krwi, na którą składają się następujące komórki:

  1. Krwinki białe ziarniste – granulocyty, a wśród nich:

  - granulocyty obojętnochłonne – neutrofile (45-65%);

  - granulocyty kwasochłonne - eozynofile (2-5%);

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREW

  Krew jest płynną tkanką, która składa się z nieupostaciowanego osocza (plazmy) oraz z elementów upostaciowanych (morfotycznych). Osocze stanowi 55%, a elementy morfotyczne około 45 % objętości całej krwi. Funkcja krwi polega na transportowaniu gazów, składników odżywczych, produktów przemiany materii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Otomar444 Dodano /20.08.2013 Znaków /2 112

  praca w formacie txt

Do góry