Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje podwzgórza

  Kontrola nad czynnością układu dokrewnego

  Neurosekrecyjna

  Regulacja czynności układu autonomicznego

  Regulacja temperatury ciała

  Regulacja pobierania wody i pokarmu

  Kontrola zachowabua seksualnego

  Nadzorowanie rytmu biologicznego

  Współudział wraz z układem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródmózgowie. Budowa wewnętrzna

  Na przekroju poprzecznym śródmózgowia od przodu ku tyłowi znajduje się część brzuszna konarów mózgu zwanych jego odnogą, część grzbietowa konarów, czyli ich nakrywka i pokrywka śródmózgowia. Część brzuszna zawiera włókna korowo-rdzeniowe i korowo-mostowe; bezpośrednio za nimi położona jest istota...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowie. Budowa piętrowa

  Mózgowie jest częścią ośrodkowego układu nerwowego położoną wewnątrz jamy czaszki. U człowieka mózgowie składa się z pięciu części: przodomózgowie, które obejmuje kresomózgowie oraz międzymózgowie; śródmózgowia oraz tyłomózgowia w którym rozróżnia się rdzeniomózgowie zawierające rdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niskowzgórze

  Znajduje się w międzymózgowiu ku dołowi i w bok od wzgórza.Włókna torebki wewnętrznej przechodzące w odnogę mózgu oddzielają niskowzgórze od gałki bladej. Do głównych struktur niskowzgórza zalicza się jądro niskowzgórzowe oraz tzw. warstwę niepewną, która jest przyśrodkowym przedłużeniem jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twór siatkowaty pnia mózgu

  Zajmuje znaczną część pnia mózgu. Składa się z luźno ułożonych grup komórkowych i gęstej sieci włókien nerwowych. W jego obrębie znajdują się jądra nerwów czaszkowych i włókna długich dróg czuciowych. Można podzielić go na części układające się wzdłuż osi długiej pnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony. Budowa zewnętrzna

  Górna część rdzenia kręgowego po przejściu przez otwór wielki przechodzi w rdzeń przedłużony położony na części podstawnej kości potylicznej. Od tyłu jest w znacznym stopniu przkryty przez półkule móżdżku. W dolnej części rdzenia przedłużonego znajduje się kanał środkowy będący...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kresomózgowie

  Czyli półkóle mózgu. W każdej półkuli mózgu można wyodrębnić trzy powierzchnie: górno-boczną, przyśrodkową oraz dolną i trzy bieguny: czołowy, skroniowy oraz potyliczny, znajdujące się odpowiednio w przednim, środkowym i tylnym dole czaszki. Obie półkule mózgu są oddzielone szczeliną podłużną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /4 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania tworu siatkowego

  Aktywacja ośrodkowego układu nerwowego, a zwłaszcza kory, z utrzymaniem jej w stanie czuwani

  Wpływ na funkcje rucowe i postawę ciała za pośrednictwem dróg siatkowo-rdzeniowych

  Kontrolę czynności wegetatywnych

  Modulację odbioru bodźców bólowych przez wpływ na rogi tylne rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń przedłużony. Budowa wewnętrzna

  Na przekroju poprzecznym można wyróżnić część brzuszną zawierającą głównie drogi rozpoczynające sięw korze mózgu i część grzbietową, czyli nakrywkę, w której znajduje się twór siatkowaty oraz skupiska istoty szarej tworzącej jądra. W obrębie oliwki rdzenia przedłużonego znajduje się jądro...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórzomózgowie: Wzgórze

  Jest największą częścią międzymózgowia i jednocześnie największym podkorowym ośrodkiem przesyłającym informacje czuciowe do kory mózgu. Kontroluje przepływ informacji związanych z ruchami dowolnymi oraz emocjami. Jest owalną strukturą przykrytą przez półkulę mózgu. Prawe wzgórze od lewego oddziela...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt

Do góry