Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Drogi spoidłowe

  Tworzą je trzy spoidła:

  Spoidło przednie łączące ze sobą węchomózgowie oraz środkowe i dolne zakręty płatów skroniowych

  Ciało modzelowate składające się z części przyśrodkowej, gdzie wyróżnia się dziób, pień i położony tylnie płat oraz z promienistości ciała modzelowatego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filogenetycznie starsza kora mózgowa

  Ma odmienną budowę; rozróżnia się w niej: korę dawną oraz korę starą. Granicę między korą nową a dawną i starą stanowi bruzda węchowa. Kora dawna związana z układem węchowym ma prostę budowę trójwarstwową. Kora stara jest podstawowym składnikiem układu limbicznego. Topograficznie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora mózgu

  W korze rozróżnia się korę nową, o budowie sześciowarstwowej, obejmuje ona ponad 90% powierzchni półkuli mózgu, oraz korę filogenetycznie starszą, o odmiennej budowie, która jest głównym elementem układu limbicznego i węchowego. Jej najbardziej charakterystyczną cechą jest układ warstwowy. W korze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi kojarzeniowe

  Łączą różne pola kory mózgu w obrębie tej samej półkuli. Włókna kojarzeniowe krótkie łączą ośrodki korowe znajdujące się w sąsiednich zakrętach. Włókna kojarzeniowe długie łączą odległe obszary korowe tej samej półkuli. Do głównych pęczków półkuli mózgu należą pęczek haczykowaty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Ciało prążkowane

  Zawiera dwie rozwojowe całkowicie różne części – prążkowie pochodzące z kresomózgowia i gałkę bladą powstałą z międzymózgowia. Prążkowie składa się z jądra ogoniastego i skorupy. Jądro ogoniaste w swym przebiegu towarzyszy komorze bocznej. Można w nim rozróżnić głowę, trzon oraz ogon. Od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora ruchowa

  Obejmuje zakręt przedśrodkowy i część przednią płacika okołośrodkowego oraz tylne obrzeże zakrętu czołowego górnego, środkowego i dolnego. Rozróżnia się w niej pierwszorzędową korę ruchową, która leży z tyłu w zakręcie przedśrodkowym. Do przodu znajduje się drugorzędowa kora ruchowa i kora...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzgórzomózgowie: Nadwzgórze

  W jego skład wchodzą trójkąt uzdeczki, w którym znajduje się należące do układu limbicznego jądra uzdeczki, spoidło uzdeczek, szyszynka, spoidło tylne. Do uzdeczki dochodzi prążek rdzenny, stanowiący granicę między powierzchnią górną wzgórza a powierzchnią przyśrodkową. Poprzez prążek rdzenny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Most. Budowa wewnętrzna

  Część brzuszna mostu zawiera liczne włókna nerwowe zorganizowane w pęczki włókien podłużnych, włókna poprzeczne i nieregularnie rozmieszczone komórki nerwowe – jądra mostu. Pęczki włókien podłużnych utworzone są przez zstępujące drogi nerwowe wchodzące głównie w skład dróg korowo-rdzeniowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /3 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podwzgórze

  Tworzy część ściany bocznej oraz dno komory trzeciej. Na powierzchni podstawnej można wyodrębnić widoczne w kierunku od przodu ku tyłowi skrzyżowanie wzrokowe, guz popielaty wraz z lejkiem oraz ciała suteczkowate. W podwzgórzu wyróżnia się trzy zasadnicze części: suteczkowatą, guzową i wzrokową. Do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródmózgowie. Budowa zewnętrzna

  Śródmózgowie łączące tyłomózgowie z przodomózgowiem, zbudowane jest z części brzusznej – konarów mózgu, oraz części grzbietowej – pokrywy śródmózgowia. Parzysta część brzuszna konaru mózgu zawiera odnogi mzgu uwypuklające się silnie ku przodowi. W części grzbietowej śródmózgowia znajdują się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /754

  praca w formacie txt

Do góry