Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Żyły mózgowia

  Tworzą dwa układy powierzchowny i głęboki. Liczne zespolenia uniemożliwiają rozgraniczenie dorzecza żyły wielkiej mózgu, której basen naczyniowy określa się jako głęboki, od pozostałego obszaru żylnego układającego się powierzchownie.Żyły powierzchowne uchodzą do zatok opony twardej. W ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi piramidowe

  Są to drogi korowo-rdzeniowa i korowo-jądrowa. Droga piramidowa utworzona jest z dwóch neuronów: neuronu ośrodkowego, położonego w korze mózgu oraz obwodowego, którego ciało znajduje się w rogu przednim rdzenia kręgowego lub jądrze ruchowym nerwu czaszkowego. Początkiem dróg jest kora nowa. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /5 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Ciało migdałowate

  Jest korowo-podkorową strukturą, położoną w przednio-przyśrodkowej części płata skroniowego. Odgrywa ważną rolę w procesach emocjonalnych i ich ekspresji oraz kontrolowaniu czynności narządów wewnętrznych i odbieraniu bodźców węchowych. Przylega do części przedniej rogu dolnego komory bocznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora czuciowa

  Pierwszorzędowa kora czuciowa zajmuje zakręt zarodkowy i tylną część płacika okołośrodkowego. Drugorzędowa kora czuciowa znajduje się w dolnej części zakrętu zarodkowego, ku tyłowi od kory pierwszorzędowej. Trzeciorzędowa kora czuciowa położona jest w płaciku ciemieniowym górnym.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury podkorowe. Przedmurze

  Jest wąskim pasmem istoty szarej położonej poniżej kory wyspowej, od której oddziela je torebka ostatnia. Ma ono liczne połączenia wstępujące i zstępujące niemal ze wszystkimi obszarami kory mózgu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora słuchowa

  Pierwszorzędowa kora słuchowa zajmuje zakręty poprzeczne znajdujące się na górnej powierzchni zakrętu skroniowego górnego. Kora drugorzędowa znajduje się w zakręcie skroniowym górnym wokół kory pierwszorzędowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota biała półkul mózgu

  Największym skupiskiem istoty białej w obrębie półkul mózgowych jest ośrodek półowalny utworzony przez włókna nerwowe biegnące w różnych kierunkach powyżej ciała modzelowatego. Niżej włókna nerwowe są skupione w trzech torebkach: wewnętrznej, zewnętrznej i ostatniej. W zależności od przebiegu i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora wzrokowa

  Pierwszorzędowa kora wzrokowa znajduje się na pryśrodkowej powierzchni płata potylicznego i pokrywa ścianę górną i dolną bruzdy ostrygowej. Jej cechą charakterystyczną jest obecność prążka istoty białej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi rzutowe

  Łączą korę mózgu z innymi ośrodkami układu nerwowego. Największym skupiskiem tych włókien jest torebka wewnętrzna, w której wyróżnia się odnogę przednią, odnogę tylną, kolano oraz część zasoczewkową i podsoczewkową.

  W obrębie torebki wewnętrznej najbardziej z przodu w jej kolanie biegną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominacja półkul

  W większej części populacji europejskiej istnieje dominacja półkuli lewej. Odpowiada ona za procesy związane z mową, rozumieniem mowy oraz obliczeniami matematycznymi. W obrębie płacika ciemieniowego górnego półkuli dominującej znajdują się ośrodki odpowiedzialne za właściwą dyskryminację bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt

Do góry