Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Krwiobieg duży

  Rozpoczyna się wychodzącym z lewej komory największym naczyniem – tętnicą główną, czyli aortą¸która oddaje bardzo liczne tętnice narządowe i ścienne, które ostatecznie w postaci naczyń włosowatych docierają do narządów i tkanek. Tym systemem naczyń płynie tętnica, utlenowana krew. Następnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie klatki piersiowej powierzchowne

  Mięsień piersiowy większy – przyczepia się do przyśrodkowej połowy obojczyka, powierzchni przedniej mostka i żeber prawdziwych, blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha, końcowo do grzebienia guzka większego kości ramiennej. Unerwiony przez nerwy piersiowe przednie ze splotu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw głowy żebra

  Powierzchniestawowe tworzą głowa żebra i dołek żebrowy trzonu kręgu. Żebro pierwsze, jedenaste i dwunaste łączy się z jednym trzonem kręgu. Torebka stawowa wzmocniona jest więzadłem promienistym głowy żebra. W stawach od 2 do 10 występują więzadła śródstawowe głowy żebra.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa

  Ograniczona jest od tyłu kręgosłupem piersiowym, po bokach żebrami, a od przodu mostkiem i żebrami chrzęstnymi. Otwór górny klatki piersiowej wyznaczony jest przez trzon pierwszego kręgu piersiowego, pierwsze żebro i brzeg górny rękojeści mostka.

  Otwór dolny jest ograniczony trzonem dwunastego kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw żebrowo - poprzeczny

  Powierzchnia stawowa znajduje się na wyrostku poprzecznym oraz na guzku żebra. Torebka stawowa wzmocniona jest więzadłami: żebrowo-poprzecznym, żebrowo-poprzecznym górnym, żebrowo-poprzecznym bocznym oraz więzadłem guzka żebra.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice klatki piersiowej i grzbietu

  Do okolic należą pośrodkowa okolica mostka oraz okolice parzyste: obojczykowa, podobojczykowa, sutkowa, podsutkowa, pachowa i boczna. Linie topograficzne klatki piersiowej to:

  1. Linia pośrodkowa przednia

  2. Parzyste linie mostkowe przechodzące przez boczny brzeg mostka

  3. Parzyste linie przymostkowe w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia żeber z mostkiem

  Pierwsze żebro łączy się z mostkiem za pomocą chrząstkozrostu. Pozostałych 6 par żeber łączy się z mostkiem za pomocą stawów mostkowo-żebrowych. Stawy te wzmacniają więzadła; promieniste mostkowo-żebrowe przednie i tylne, śr odstawowe oraz żebrowo-mieczykowe. Połączenie kości żebrowej z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi piersiowe

  Charakterystyczną cechą trzonów kręgów piersiowych są dołki żebrowe, we wszystkich po dwa, poza kręgiem pierwszym, jedenastym i dwunastym, w których są pojedyncze. Od łuków kręgów wychodzą wyrostki poprzeczne, wyrostki stawowe górne i dolne oraz wyrostek kolczysty. Na końcach wyrostków poprzecznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw językowo - gardłowy (IX)

  Jego włókna biegną do i z rdzenia przedłużonego bruzdą tylno-boczną, mózg opuszczają albo do niego wchodzą przez otwór szyjny, przesuwa się wzdłuż m. rylcowo-gardłowego; projekcje wewnątrzmózgowe do pasma rdzeniowego n. trójdzielnego i pasma samotnego. Unerwia: ślinianka przyuszna; m. rylcowo-gnykowy;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie klatki piersiowej

  Powięź piersiowa dwublaszkowa pokrywa mięsień piersiowy większy. U góry przyczepia się do obojczyka, przyśrodkowo do mostka, obcznie przechodzi w powięź mięśnia naramiennego. Na brzegu dolnym tego mięśnia obie blaszki łączą się i przedłużają w powięź pachową.

  Powięź...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt

Do góry