Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Położenie serca

  Leży w klatce piersiowym w śródpiersiu środkowym. Jego położenie cechuje charakterystyczna asymetria, ok. 2/3 narząduleży po stronie lewej w stosunku do linii pośrodkowej ciała. Położenie zmienia się z wiekiem. Konsekwencją tego jest przesuwania się koniuszka serca z czasem do IV przestrzeni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne

  Powierzchowne odprowadzają chłonkę do węzłów pachowych piersiowych, piersiowo-nadbrzusznych i dalej do węzłów pachowych środkowych oraz do węzłów międzyżebrowych przednich. W międzyżebrzach naczynia chłonne towarzyszą naczyniom krwionośnym. Ku przodowi odprowadzają chłonkę do węzłów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i wielkość serca

  Kształtem serce zbliżone jest do stożka, którego podstawa skierowana jest ku górze i ku tyłowi, a wierzchoek ku dołowi i przodowi. Oś długa serca ma potrójnie skośn y przebieg, biegnie od góry ku dołowi, od strony prawej ku lewej oraz od tyłu ku przodowi.

  W obrębie serca odróżnia się podstawę w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenie i podział śródpiersia

  Jamę klatki piersiowej ograniczają u góry otwór górny klatki piersiowej, z przodu moste, bocznie żebra i międzyżebrza, a z tyłu kręgosłup. Ograniczenie dolne stanowi otwór dolny klatki piersiowej, zamknięty przeponą. W jamie klatki piersiowej można wyróżnić trzy przestrzenie:

  Dwie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osierdzie

  Serce otacza podwójna błona surowicza tworząca worek osierdziowy. Zbudowane jest z dwóch blaszek. Blaszka trzewna osierdzia surowiczego zwana nasierdziem przylega do powierzchni serca, stanowiąc warstwę zewnętrzną jego ściany.

  Blaszka ścienna osierdzia surowiczego jest wzmocniona dość grubą warstwą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie

  Jest przestrzenią rozciągającą się od góry od poziomu otworu górnego klatki piersiowej, ku dołowi do otworu dolnego klatki piersiowej. Bocznym ograniczeniem jest opłucna śródpiersiowa, przednim mostek, a tylnym kręgosłup piersiowy. Dzieli się na śródpiersie górne i dolne.

  W śródpiersiu dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unaczynienie i unerwienie osierdzia

  Unacznienie tętnicze osierdzia zabezpiecza przede wszystkim tętnica osierdziowo-przeponowa przechodząca od tętnicy piersiowej wewnętrznej, w mniejszym stopniu odchodzące od aorty gałęzie tętnic międzyżebrowych tylnych oraz gałęzie osierdziowe, przełykowe, a także odchodzące od tętnic przeponowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawartość śródpiersia

  Śródpiersie górne

  Grasica

  Żyły ramienno-głowowe oraz żyła główna

  Nerwy przeponowe, błędne, krtaniowy wsteczny lewy

  Pień ramienno-głowowy, tętnica szyjna wspólna lewa, tętnica podobojczykowa lewa, łuk aorty, gałęzie oskrzelowe

  Tchawica i węzły chłonne przytchawicze

  Pnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie klatki piersiowej głębokie

  Mięśnie międzyżebrowe, dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne.

  Zewnętrzne – przyczep początkowy znajduje się na dolnym brzegu żebra, na zewnątrz od bruzdy żebra, począwszy od guzka żebra aż do bocznego końca chrząstki żebrowej. Przyczep końcowy znajduje się na brzegu górnym niżej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściany serca

  Serce ma budowę trójwarstwową. Warstwę zewnętrzną stanowi nasierdzie, które jest częścią osierdzia surowiczego. Warstwę środkową stanowi śródsierdzie (sierdzie), którego głównem składnikiem jest mięsień sercowy oddzielny dla przedsionków i komór.

  Warstwę wewnętrzą tworzy wsierdzie. Ściany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013 Znaków /1 146

  praca w formacie txt

Do góry