Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kości części wolnej kończyny dolnej

  Kość udowa jest najdłuższą kością szkieletu i składa się z trzonu, końca bliższego, dalszego. Trzon kości udowej ma powierzchnię przednią i dwie boczne. Powierzcnnia przednia przechodzi bez wyraźnej granicy w powierzchnie boczne, które stykają się wzdłuż kresy chropawej, posiadającej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /6 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie uda

  W obrębie dołu biodrowo-łonowego, kanału udowego oraz na brzegach mięśnia krawieckoego powięź szeroka uda rozdwaja się na blaszkę powierzchniową i głęboką, które ograniczają dół, kanał i mięsień. Powięź szeroka uda wysyła przegrody iędzy poszczególne grupy mięśni uda, z których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia obręczy kończyny dolnej

  Staw krzyżowo-biodrowy jest stawem płaskim o małej ruchomości. Jego powierzchnie stawowe tworzą pokryte chrząstką powierzchnie uchowate kości biodrowej i krzyżowej. Staw wzmacniają więzadła krzyżowo-biodrowe przednie, tylne i międzykostne, oraz więzadło biodrowo-lędźwiowe przebiegające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie skóry uda

  Powierzchnię przednią unerwiają: gałąź udowa nerwu płciowo-udowego, nerw biodrowo-pachwinowy, nerw biodrowo-podbrzuszny, gałęzie skórne przednie nerwu udowego. Przyśrodkową powierzchnię uda unerwiają gałęzie skórne nerwu udowego i w dolnej części gałąź skórna nerwu zasłonowego. Boczną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości kończyny dolnej wolnej

  Staw biodrowy łączy kość miedniczą z kością udow. Należy do stawów kulistych panewkowych. Głowa kości udowej jest kulą o promieniu 25 mm. Panewkę tworzy kość miednicza. Styka się z głową o powierzchniach księżycowatych. Torebka stawowa należy do najsilniejszych u człowieka i otacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowy

  Odchodzi od gałęzi przednich nerwów rdzeniowych L2-L4, biegnie w przestrzeni między mięśniem lędźwiowym większym i mięśniem biodrowym, następnie przechodzi przez rozstęp mięśni i oddaje gałęzie mięśniowe do mięśnia biodrowo-lędźwiowego i do mięśnia grzebieniowego. Pod więzadłem pachwinowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie obręczy kończyny dolnej

  Powięź biodrowa pokrywa przednią powierzchnę m. biodrowo-lędźwiowego. Poniżej więzadła pachwinowego wyściela dół biodrowo-łonowy jako powięź biodrowo-łonowa. Jest przymocowana do więzadła pachwinowego i do wyniosłości biodrowo-łonowej.

  Powięź pośladkowa pokrywa mięśnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerw udowo - goleniowy

  Przechodzi wspólnie z tętnicą udową do kanału przywodzicieli, następnie powyżej stawu kolanowego wychodzi na powięź i oddaje gałąź podrzepkową, która zaopatruje skórę przyśrodkowej części kolana aż do guzowatości piszczeli. Przebiega następnie na powierzchni przyśrodkowej goleni i wzdłuż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie obręczy kończyny dolnej – grupa przednia mięśni grzbietowych

  Mięsień biodrowo-lędźwiowy składa się z mięśni lędźwiowy większy, biodrowy i lędźwiowy mniejszy.

  - Mięśnie lędźwiowy większy i biodrowy początkowo przyczepiają się do trzonów kresy Th12-L4, wyrostków żebrowych kręgów lędźwiowych i dołu biodrowego, a kończą na krętarzu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewka moczowa żeńska

  Jest znacznie krótsza od męskiej (długość od 3 do 5 cm) i szersza – co sprawia mniejszy ból przy kamicy nerkowej, gdy kryształki wydostają się cewką na zewnątrz organizmu. Cewkę moczową żeńską dzielimy na:

  - Część śródścienną, biegnącą w ścianie pęcherza moczowego

  - Część miedniczną

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry